©Jacek Sopotnicki | Dreamstime.com

Kabinet trekt nog eens 528 miljoen euro uit voor subsidie tweedehands elektrische personenauto’s

Nieuws|Laatste update:

Het kabinet trekt 528 miljoen euro extra uit voor de subsidie voor tweedehands elektrische personenauto’s. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie bekendgemaakt. Hij heeft 120 extra klimaatmaatregelen gepresenteerd om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelstelling haalt van 55 tot 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030. De gepresenteerde maatregelen moeten zorgen voor 22 megaton extra CO2-reductie.

Werkverkeer
Zo neemt het kabinet diverse maatregelen het aandeel elektrische auto’s voor werkverkeer te laten groeien. Werkgevers worden geprikkeld om het gebruik van elektrisch auto’s, openbaar vervoer, of de fiets door werknemers te stimuleren. Het CO2-reductiedoel voor werkgebonden personenmobiliteit wordt daarbij aangescherpt van 1 naar 1,5 megaton.

Om elektrisch rijden voor een grote groep Nederlanders snel aantrekkelijk te maken, subsidieert het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Tegelijkertijd investeert het kabinet in extra laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, zodat een snellere uitrol van elektrisch rijden ook echt mogelijk is in stad én regio.

Tweedehands
De belangrijkste maatregel voor elektrisch vervoer die minister Jetten heeft aangekondigd, is echter het extra budget voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

Via de SEPP wordt de aanschaf van tweedehands elektrische personenauto’s gestimuleerd. De minister meldt circa 528 miljoen euro aan extra uitgaven te faciliteren tot en met kalenderjaar 2029. Het benodigde geld wordt opgehaald door een verhoging van de vaste voet in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm); te weten met 200 euro vanaf 2025.

Zero-emissiezones
Een van de andere 120 maatregelen is het uitbreiden van zero-emissiezones voor gemeenten.

Er wordt een wettelijke mogelijkheid gecreëerd voor gemeenten, waardoor zij uiterlijk in 2030 een zero-emissiezone kunnen instellen voor taxi’s, bussen, particuliere bestelauto’s, brom- en snorfietsen en motoren.

Voertuigen overheden
Tot slot is ook het aanscherpen van de normen voor duurzaam inkopen onderdeel van de aangekondigde maatregelen. Vanaf 2026 wordt regelgeving aangescherpt voor het aandeel ingekochte en schone emissievoertuigen voor voertuigen en diensten van medeoverheden en aanbestedende diensten en -instanties.

Er worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid om hieraan bij te dragen.

‹ Naar overzicht