©Share Now

Onderzoek ANWB: 2 op 3 ondernemers verwacht over te stappen op autodelen

Nieuws|Laatste update:

2 op de 3 ondernemers verwacht in de toekomst over te stappen van het bezitten van vervoersmiddelen naar het delen van vervoersmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van ANWB Zakelijk naar deelmobiliteit. Er zijn grote verschillen op welk termijn ondernemers verwachten dat het delen zal gaan gebeuren. De verwachtingen variëren van ‘0 tot 2 jaar’ tot ‘meer dan 10 jaar’.

Tussen 3 en 5 jaar
Het grootste deel van de ondernemers dat verwacht vervoersmiddelen te delen in plaats van te bezitten, ziet dat tussen de 3 en 4 jaar gebeuren; te weten 25 procent. Het kleinste percentage ondernemers – 6 procent – verwacht dat binnen 2 jaar wordt overgestapt van het hebben naar delen van vervoersmiddelen. Het gebruiken in plaats van bezitten gaat in dit geval over alle vervoersmiddelen die organisaties gebruiken zoals auto’s, maar ook fietsen, scooters en bakfietsen.

‘Wij zijn positief verrast door de uitkomst dat het overgrote deel van de ondernemers verwacht dat voertuigen in de toekomst meer gedeeld zullen gaan worden’, vertelt Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk. ‘Traditioneel is de ondernemer zo verbonden met zijn “stalen ros” maar ook zij zien de mogelijkheden die deelvervoer kan hebben. Het zijn oplopende kosten voor het bezit van een voertuig, die vaak voor 95 procent van de tijd stil staat. Daarnaast de parkeerproblematiek in de binnensteden en de bereikbaarheid van de binnenstad door de oplopende congestie die ondernemers ook dwingen om andere vervoersmogelijkheden te onderzoeken.’

Mkb versus zzp
Er is een groot verschil te zien in de verwachting van midden- en kleinbedrijven (mkb’ers) in vergelijking tot zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). 73 procent van de mkb-ondernemers verwacht in de toekomst over te stappen van bezit naar gebruik. Dit tegenover slechts de helft van de zzp’ers.

Van de leeftijdsgroep tussen de 18 en 34 jaar denkt maar liefst 87 procent te gaan delen in de toekomst. Voor de leeftijdsgroepen 35 tot 54 jaar en 55 tot 75 jaar geldt dat respectievelijk 66 procent en 58 procent in de toekomst verwacht over te gaan van bezit naar gebruik. Hieruit concludeert ANWB Zakelijk dat hoe jonger de ondernemer, hoe hoger de verwachting is dat zij in de toekomst vervoersmiddelen zullen gaan delen.

‹ Naar overzicht