©Timon Schneider | Dreamstime.com

Onderzoek ALD Automotive: laadstress houdt elektrische leaserijders niet meer tegen, kosten wel

Nieuws|Laatste update:

Uit onderzoek van ALD Automotive onder leaserijders blijkt dat de laadstress is afgenomen, maar dat de kosten en het volle stroomnet nog wel als hindernis worden gezien om voor een volledig elektrische auto te kiezen.

Steeds positiever
Leaserijders die de overstap naar een elektrische auto hebben gemaakt, zijn steeds positiever over de Nederlandse laadinfrastructuur. De angst om in Nederland stil te staan met een lege accu is grotendeels verdwenen. Ook is er een verschuiving te zien naar de werkplek als gekozen locatie waar zij hun elektrische auto opladen.

ALD Automotive deed onder 1.583 leaserijders – zowel private als zakelijke leaserijders – onderzoek naar hun ervaringen met elektrisch rijden. Aan het onderzoek deden ruim 700 leaserijders die volledig elektrisch rijden mee. Zij zijn steeds positiever over het aantal laadpunten in Nederland, blijkt uit dit onderzoek. Waar eerder bijvoorbeeld nog 63 procent vond dat er te weinig laadpunten in de wijk waren, is dat nu gedaald naar 51 procent.

Niet langer een hindernis
Fiscale stimulans en de kosten van elektrisch rijden zijn voor (elektrische) leaserijders de belangrijkste barrières om bij een volgende leaseauto weer voor een elektrisch auto te kiezen. Het aantal laadpunten in Nederland wordt door 79 procent niet langer als een hindernis gezien. De angst om stil te komen staan, de zogenaamde laadstress, is nog niet geheel verdwenen, maar 69 procent is er niet meer bang voor. Opvallend is verder dat 39 procent van de elektrische leaserijders het volle energienetwerk als hindernis ziet om voor een volledig elektrische auto kiezen. Bij niet-elektrische leaserijders is dat zelfs 59 procent.

Apps maken het ev-rijders hierbij aanzienlijk gemakkelijker. De meestgebruikte apps in de zoektocht naar de dichtstbijzijnde beschikbare laadpaal zijn die van aanbieders van laadpalen zoals Fastned (36 procent) en navigatie-apps zoals Google Maps (24 procent).

Laden op het werk
Hoewel 54 procent van de leaserijders vindt dat de overheid te weinig investeert in laadmogelijkheden bij bedrijven, zijn dit jaar toch meer ev-rijders op het werk gaan laden. Vorig jaar laadde 60 procent van de leaserijders de elektrische auto thuis en 15 procent op het werk. Dat is nu respectievelijk 49 procent en 25 procent.

Hoewel elektrische rijders steeds positiever zijn over het elektrisch rijden, blijft de houding richting de overheid kritisch. En dat geldt voor zowel elektrische leaserijders als niet-elektrische leaserijders. De overheid doet volgens alle respondenten nog niet genoeg om de laadinfrastructuur echt goed aan te laten sluiten bij de groei van het aantal elektrische auto’s. Nog steeds vinden veel leaserijders dat de overheid te weinig investeert in openbare laadpalen (60 procent tegen 64 procent vorig jaar). Zij vinden ook dat er te weinig aandacht is voor het creëren van eigen laadmogelijkheden, bijvoorbeeld op de eigen oprit (59 procent tegen 63 procent vorig jaar). En net zoals vorig jaar vindt 60 procent dat de kosten van het laden niet transparant zijn.

‹ Naar overzicht