©Dmitry Ruhlenko | Dreamstime.com

180 miljoen euro voor walstroominstallaties in zeehavens

Nieuws|Laatste update:

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een intentieovereenkomst met de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) ondertekend, waarin de publiek-private afspraken over de uitrol van walstroom zijn vastgelegd. Het ministerie trekt de komende jaren 140 miljoen euro uit om te helpen walstroominstallaties in zeehavens te realiseren en daar wordt vanuit het klimaatfonds nog eens 40 miljoen euro aan toegevoegd. Door aangemeerde schepen de gelegenheid te bieden om ‘aan de stekker’ te liggen, hoeven vervuilende dieselgeneratoren op de schepen niet te draaien en wordt er ook minder geluidsoverlast veroorzaakt.

Nieuwe klimaatprojecten
Met de aankomende Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) van de Europese Unie zijn havens vanaf 2030 verplicht om zogenoemde AFIR-schepen van walstroom te voorzien. Het gaat om containerschepen, cruiseschepen, passagiersschepen, en gecombineerde passagiers- en vrachtschepen vanaf 5000 gross tonnage; de aanduiding van het formaat van een schip. Dit zijn allemaal grote schepen, die ook aan de kade veel energie verbruiken.

‘Om de klimaatdoelen te halen is het essentieel dat alle sectoren hun bijdrage leveren, ook de maritieme sector’, aldus minister Harbers. ‘Tegelijkertijd vergt dat enorme investeringen. Ik ben blij dat we met deze subsidieregeling de sector een helpende hand kunnen bieden en de aanleg van walstroom verder gaan stimuleren. Dat leidt niet alleen tot milieuwinst, maar ook minder lawaaiige generatoren die draaien terwijl een schip aan de kade ligt. En komt er hopelijk plek vrij voor ontwikkeling in de havens, en nieuwe klimaatprojecten.’

Vooruitlopen
De middelen voor walstroom zijn met name bedoeld voor terminals waar AFIR-schepen aanmeren, maar ook  andere walstroomprojecten voor de zeevaart gaan in aanmerking komen voor subsidie.

‘Wij prijzen de inzet van het kabinet als het gaat om walstroom’, stelt BOZ-voorzitter Boudewijn Siemons. ‘Walstroom biedt voor de samenleving vele voordelen, zoals de reductie van emissies van CO2, NOx, fijnstof en geluid. Dit vertaalt zich echter niet in een sluitende businesscase voor terminals en rederijen. Met de voorgenomen subsidieregeling hebben we met het ministerie aantrekkelijke randvoorwaarden opgesteld om nu al walstroom aan te leggen, vooruitlopend op de verplichte Europese invoering van walstroom per 2030.’

270 megawatt
De BOZ heeft eerder berekend dat er de komende jaren voor de AFIR-schepen zo’n 270 megawatt aan walstroomvermogen zal moeten worden geïnstalleerd in de havens om aan de aankomende verplichting te voldoen, met een benodigde investering van meer dan 300 miljoen euro. Daarbij gaat de brancheorganisatie uit van ruim 220 kiloton CO2-reductie per jaar – gelijk aan circa 75.000 huishoudens van het gas af – en 2,5 kiloton NOx-reductie. Wanneer ook walstroom wordt aangeboden aan schepen die niet onder de verplichting gaan vallen, wordt het potentieel en de milieuwinst nog groter.

Door walstroomvoorzieningen te realiseren wordt niet alleen milieuwinst geboekt en geluidsoverlast teruggedrongen: er ontstaat mogelijk ook stikstofruimte voor klimaatprojecten in de haven. De 5 grote zeehavens van nationaal belang werken samen met het ministerie en de terminals aan de walstroomopgave in de respectievelijke havens, het gaat om de havens van Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Moerdijk en North Sea Port.

‹ Naar overzicht