©Texeira | Dreamstime.com

‘1 op 3 Nederlanders heeft al in elektrische auto gereden’

Nieuws|Laatste update:

Uit een onderzoek onder ruim 2.000 Nederlanders blijkt dat ruim een derde van de Nederlanders boven de 18 jaar al eens in een  elektrische auto heeft gereden. Bijna 1 op de 5 Nederlanders bezit, leaset of gebruikt met enige regelmaat een elektrische auto, terwijl nog eens 1 op de 6 incidenteel in een stekkerauto stapt.

Zeer te spreken
Het onderzoek is in opdracht van (zonne-)energiebedrijf Zonneplan uitgevoerd door Panel Inzicht.

De overgrote meerderheid is overwegend tot zelfs zeer te spreken over de rijeigenschappen van elektrische auto. Wat opvalt is dat het percentage elektrische rijders per leeftijdscategorie afneemt. Zo reed liefst 6 op de 10 18- tot 30-jarigen al eens elektrisch, is dit onder dertigers ook nog bijna 57 procent, maar daalt het percentage vervolgens snel naar 36,2 procent van de veertigers. Onder vijftigers en zestigers neemt het nog verder af en in de categorie 70-plus gaat het om 15,7 procent.

Friezen meest ervaren
Ook op geografisch niveau zijn er verschillen. Zo weten met name inwoners van Friesland wat elektrisch rijden inhoudt. Zo zegt bijna 14 procent van de ondervraagde Friezen een elektrische auto te bezitten en leaset 2,5 procent er eentje. Inclusief regelmatige en incidentele elektrische rijders zonder eigen auto gaat het om ruim 41 procent. Dat is een stuk meer dan in buurprovincies Groningen en Drenthe (30 procent), terwijl Zeeland zelfs nog lager scoort (26,9 procent). Noord-Brabant en Gelderland volgen Friesland op de voet.

Al met al geeft 81 procent van de ondervraagden die al eens elektrisch reden aan deze manier van autorijden te kunnen waarderen. 45 procent geeft zelfs aan een elektrische auto ‘zeer prettig’ te vinden rijden. Ook in dit opzicht scoren Friezen overigens het hoogst en Zeeuwen het laagst. Tussen mannen en vrouwen zijn op dit vlak nauwelijks verschillen en ook tussen de verschillende leeftijdscategorieën is over het algemeen consensus. Alleen de zeventigplussers lijken nog wat meer te moeten wennen aan elektrische mobiliteit. Dat kan volgens Zonneplan-woordvoerder Frank Breukelman te maken hebben met ‘het snelle accelereren dat elektrische auto’s doorgaans kenmerkt’. ‘De hoge instap die je bij veel elektrische auto’s ziet, is daarentegen juist weer ideaal voor ouderen.’

‹ Naar overzicht