©MRA-Elektrisch

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht plaatsen honderden snellaadstations

Nieuws|Laatste update:

Shell Recharge, TotalEnergies en NXT 50five gaan de komende jaren tot 600 snellaadstations plaatsen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. MRA-Elektrisch heeft hier met de 3 provincies en een groot aantal gemeenten een gezamenlijke aanbesteding voor georganiseerd.

Primeur
En dat is een primeur, want het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers organiseerden. Meer dan driekwart van de 74 gemeenten in de 3 provincies bundelden hiervoor hun krachten.

André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit bij de provincie Utrecht: ‘Meer snellaadstations zijn randvoorwaardelijk om meer zero-emissie te rijden. Denk bijvoorbeeld aan Utrecht en Amersfoort die vanaf 2025 zero-emissie in hun binnensteden willen invoeren, maar ook aan onze transportsector, personenvervoer, taxi’s en doelgroepenvervoer. Kortom: we zijn heel blij met deze nieuwe stap.’

176 voorkeurlocaties
Elektrische rijders kunnen de eerste nieuwe snelladers medio 2024 al gaan gebruiken. Gemeenten hebben 176 voorkeurlocaties aangewezen waar de schop snel de grond in kan. Er komen zowel snelladers op strategische locaties buiten de bebouwde kom als op kortparkeerlocaties binnen de bebouwde kom. Denk bijvoorbeeld aan winkelcentra, sportcentra of bedrijventerreinen, waar rijders tijdens een bezoek ondertussen hun voertuig snelladen.

Dat de gemeenten samen optrekken, draagt bij aan een goede spreiding van de publieke snelladers. Dus niet 2 snellaadstations dicht bij elkaar aan weerszijden van een gemeentegrens, maar alle snellaadstations op zorgvuldig afgestemde strategische locaties. Precies daar waar de elektrische rijder er behoefte aan heeft.

Netcongestie
Op locaties waar sprake is van netcongestie, nemen de 3 winnende partijen technische maatregelen. Dit zodat elektrische rijders hier toch kunnen snelladen. Bijvoorbeeld met batterijkasten.

Bijzonder is ook dat alle 3 exploitanten gedifferentieerde snellaadtarieven gaan aanbieden. Tijdens daluren, als de vraag naar stroom laag is, is het snelladen goedkoper. Hoewel de laadtarieven nog niet volledig meebewegen met de stroomprijs, is dit een belangrijke stap op weg hiernaartoe. Voor elektrische rijders kan dit een aantrekkelijke manier zijn om de snellaadkosten te verlagen. Namelijk: laden als de stroomprijs laag is, bijvoorbeeld als er veel wind- en zonne-energie wordt opgewekt, maar de vraag naar stroom in Nederland klein is. De marktpartijen hebben zich bovendien verplicht te zorgen voor transparante laadprijzen. De snellaadprijs is daarom behalve via een app ook op een scherm bij de snellader te zien.

‹ Naar overzicht