©Tomas1111 | Dreamstime.com

Uitnodiging voor handelsmissie naar Polen rond duurzame mobiliteit

Nieuws|Laatste update:

Ondernemers die actief zijn in duurzame mobiliteit en zaken willen doen in Polen, worden door het ministerie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitgenodigd om mee te gaan op handelsmissie naar Polen. De missie staat onder leiding van minister Geoffrey van Leeuwen. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Intentieverklaring
Doordat de minister en de voorzitter van VNO-NCW aanwezig zijn, kunnen ondernemers op hoog niveau netwerken. Ook kunnen ondernemers contracten, een intentieverklaring of 'Memorandum of Understanding' ondertekenen waar zij bij zijn.

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren maakindustrie, agri-technologie en duurzame mobiliteit.

Volgorde van aanmelding
Aanmelden kan tot en met 23 februari 2024. Het aantal bedrijven dat kan deelnemen aan matchmaking is aan een maximum verbonden en vindt plaats op volgorde van aanmelding.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands economisch netwerk in Polen, VNO-NCW, Koninklijke Metaalunie, Fedecom, RAI Automotive Industry NL, OostNL en Polish Investment and Trade Agency.

Meer informatie over deelname vindt men hier.

‹ Naar overzicht