©MRA-Elektrisch

35.000 nieuwe publieke laadpunten voor Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Nieuws|Laatste update:

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende 4 jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft hiertoe voor 74 gemeenten een aanbesteding georganiseerd die gewonnen is door Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies. De 3 bedrijven gaan de laadpalen plaatsen, beheren en exploiteren.

Medio 2024
De eerste palen kunnen al vanaf medio 2024 op straat staan. ‘Het aantal elektrische auto’s groeit als het goed is de komende jaren door’, vertelt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland toe. ‘Met deze gezamenlijke aanbesteding zijn wij op die groei voorbereid. De gunning gaat naar 3 partijen die ook goed gekeken hebben naar hoe de nieuwe generatie laadpalen moeten functioneren en eruit moeten zien.’

Op verzoek
De betrokken gemeenten willen dat laadpalen op straat goed worden gebruikt en daarom gebeurt het plaatsen van laadpalen op verzoek van elektrische rijders. Daarnaast worden als uit de data blijkt dat een laadpaal drukbezet is extra laadpalen in de buurt bijgeplaatst.

De 3 winnaars van de concessie zich volgens MRA-Elektrisch onder meer met hun ideeën voor de functionaliteit en het ontwerp van de laadpaal. Het ontwerp zorgt voor een nieuwe laadpaal die minder plek inneemt en in het straatbeeld past. Gemeenten hebben bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor een specifieke kleur en dankzij netbewust laden wordt rekening gehouden met netcongestie. 

Standaard slim laden
Bij deze nieuwe publieke laadpalen wordt slim laden bovendien de standaard. Dat betekent dat er vooral wordt geladen als het rustiger is op het elektriciteitsnet, op momenten waarop er veel groene stroom wordt opgewekt met windmolens of zonnepanelen en de stroomprijs laag is. Dit gebeurt automatisch waardoor de elektrische rijder er niets van hoeft te merken.

Dankzij slim laden wordt de laadsessie verschoven naar een gunstiger tijdstip: bijvoorbeeld van de avond naar midden in de nacht. Alle 3 de laadpaalexploitanten laten de elektrische rijder hier via variabele laadtarieven van meeprofiteren, waardoor deze goedkoper uit is.

Netbewust laden
Met de aanbesteding is ook geanticipeerd op netcongestie. Net als bij snelladers – die om een zware netaansluiting vragen – speelt de drukte op het steeds vollere stroomnet ook bij de reguliere laadpalen een rol. De nieuwe laadpalen zijn geschikt voor ‘netbewust laden’.

Samen met de netbeheerders werd eind 2023 de handreiking netbewust laden gepresenteerd om knelpunten op het net op te lossen. Op die plekken op het elektriciteitsnet waar de vraag naar elektriciteit even te groot is, kunnen de laadpaalexploitanten het vermogen van de laadpalen dan tijdelijk verminderen.

‹ Naar overzicht