©Marco Scisetti | Dreamstime.com

Oproep voor indienen projecten snellaadnetwerk in Zwitserland

Nieuws|Laatste update:

Het Zwitserse Federaal Wegenbureau (FEDRO) heeft een projectoproep gelanceerd voor de bouw van snellaadpunten langs het autosnelwegennet. FEDRO stelt hiervoor locaties beschikbaar aan bedrijven binnen de omtrek van de autosnelwegen/nationale wegen. De aanbesteding is verdeeld in 5 kavels. De kavels bestaan elk uit 11 percelen, verspreid over Zwitserland. De 5 kavels worden in de vorm van een reservering toegewezen aan de meest geschikte aanvragers.

Voor 12 mei 2024
Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun aanvraagdocumenten voor 12 mei 2024 indienen. Informatie over de procedure en de vereisten wordt gepubliceerd op de website van FEDRO.

Met een oproep voor projecten voor de aanleg van snellaadpunten wil FEDRO verdere particuliere initiatieven op het gebied van elektromobiliteit bevorderen. Daartoe stelt het gebieden binnen de omtrek van autosnelwegen/nationale wegen beschikbaar aan derden. Dit is een van de maatregelen in de Routekaart Elektrische Mobiliteit 2025. Geïnteresseerde bedrijven wordt verzocht hun aanvraag uiterlijk op 12 mei 2024 in te dienen. De procedure en vereisten worden toegelicht in onderstaande documenten.

Na ondertekening van de reserveringsovereenkomst voor een kavel wordt een periode van 3 jaar toegekend voor het plannen van de snellaadpunten en het aanvragen van een bouwvergunning. De aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de planning, financiering, bouw, aansluiting, exploitatie en het onderhoud van de snellaadpunten. Meer informatie vindt men hier.

‹ Naar overzicht