©Action

647 aanvragen voor subsidie elektrische trucks, beschikbaar budget volledig aangevraagd

Nieuws|Laatste update:

In een paar dagen tijd is de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor het aanvragen van subsidie voor elektrische vrachtauto’s overtekend. Het budget voor dit jaar bedraagt 45 miljoen euro, maar de binnengekomen aanvragen zijn inmiddels goed voor circa 53,5 miljoen euro. Net als vorig jaar is er daarmee veel interesse in de subsidieregeling. Op eerste dag kwamen er 428 aanvragen binnen gekomen. Op de tweede dag kwamen daar nog eens 219 aanvragen bij.

Ruim 600
Met deze subsidieronde kunnen ruim 600 elektrische vrachtwagens worden aangeschaft. Momenteel rijden er in Nederland ruim 740 volledig elektrische vrachtwagens; exclusief waterstoftrucks. Het streven is dat er in 2025 minimaal 1.000 uitstootvrije vrachtwagens rijden en in 2030 16.000 styjs. In 2040 zouden alle nieuwe vrachtwagens schoon moeten zijn. Het totale aantal vrachtwagens in Nederland bedraagt circa 160.000.

Vorig jaar was de AanZET-subsidie al na 1 dag ruim overtekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Een onderneming kan per werkdag slechts 1 subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van 1 emissieloze vrachtwagen. Zo lang er budget is kan een onderneming elke werkdag opnieuw een aanvraag indienen. Daarmee komt de regeling binnen handbereik van meer bedrijven.

Verkoopprijs
Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Het precieze percentage hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van de onderneming. Kleine ondernemers krijgen relatief meer voordeel. Alleen een nieuwe, volledig uitstootvrije vrachtauto, bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof, komt in aanmerking voor subsidie. Dat is exclusief de fiscale voordelen waarvoor ondernemers bovenop de subsidie in aanmerking komen bij aanschaf van een schone truck. Ten opzichte van vorig jaar zijn de percentages en maximale subsidiebedragen aangepast zodat deze voldoen aan de Europese staatsteunregels.

De aanvragen voor de AanZet-subsidie moeten nog worden beoordeeld. Soms worden aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Soms trekken klanten zelf hun aanvraag in. Zo kan er alsnog een deel van het subsidiegeld vrijkomen, ook al is de regeling overtekend. Indien er meer subsidiegeld vrijkomt dan benodigd voor de aanvragen van dag 2, dan wordt er geloot tussen de aanvragen op dag 3. De uitslag van de loting wordt op een later moment aan de aanvragers bekend gemaakt.

Eerste Kamer
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Overigens moet de Eerste Kamer het totaalbudget voor AanZET nog goedkeuren. De behandeling van het wetsvoorstel wordt begin april verwacht. Mocht de begroting onverwachts niet worden goedgekeurd, kan dit betekenen dat reeds ingediende aanvragen worden afgewezen.

‹ Naar overzicht