©André Muller | Dreamstime.com

Volledig elektrische auto’s krijgen vanaf 2026 40 procent korting op motorrijtuigenbelasting

Nieuws|Laatste update:

Volledig elektrische auto’s en andere emissievrije personenwagens krijgen in 2026 een korting van 40 procent op de motorrijtuigenbelasting. Dat heeft demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën bekendgemaakt in de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota bevat naast een eerste update van de Miljoenennota 2024 ook een meerjarig beeld van zowel de uitgaven als hoofdlijnen van de inkomsten over het kalenderjaar 2024 en de jaren die volgen.

Tijdelijke korting
‘In het kader van de klimaatbesluitvorming is afgesproken dat er binnen de motorrijtuigenbelasting een tariefkorting komt voor emissievrije personenauto’s van 40 procent tussen 2026 en 2028, 35 procent in 2029 en 30 procent in 2030’, schrijft het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota. ‘Na 2030 loopt de tijdelijke korting af. De reeds bestaande tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting loopt per 1 januari 2026 af.’

Het demissionaire kabinet stelt dat de maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de ingroei van elektrische voertuigen in het wagenpark stagneert. ‘Zonder tariefkorting zou de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto’s hoger zijn, als gevolg van het meergewicht door het accupakket, dan voor vergelijkbare benzineauto’s.’

Geen subsidie meer voor tweedehands
Om de kosten die gemoeid zijn met tariefkorting op de motorrijtuigenbelasting te dekken, wordt de aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische personenauto’s (red. de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, SEPP) na 2024 geschrapt. De vorig jaar aangekondigde verlenging van de subsidie gaat daarmee niet door en zo bespaart het demissionaire kabinet 528 miljoen euro die hiervoor gereserveerd stond.

Verder ontvangen alle andere emissievrije voertuigen, zoals elektrische bestelauto’s en elektrische autobussen vanaf 2026 geen korting meer op de motorrijtuigenbelasting. Deze voertuigen ontvangen nu nog wel dezelfde korting als personenauto’s.

‹ Naar overzicht