©KWS

Subsidieregeling voor elektrische bouwmachines en vaartuigen open

Nieuws|Laatste update:

De Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB) staat per direct open voor aanvragen. De subsidieregeling helpt gemeenten, provincies en waterschappen om emissieloze bouwmachines en vaartuigen te gebruiken bij aanbestedingen. 

Convenant 
De regeling vergoedt de extra kosten of een deel daarvan - voor de inzet van emissieloze voertuigen, apparaten en vaartuigen. Tot en met 2029 is er in totaal 169,2 miljoen euro subsidie beschikbaar. In 2024 is de SPUK SEB beschikbaar voor overheden die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen hebben ondertekend. 

Afgelopen oktober zetten ruim 40 gemeenten, provincies en waterschappen hun handtekening onder de afspraken in het convenant. Deze afspraken zijn een onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Hiermee werken overheden en marktpartijen samen aan de overgang naar een schonere en stillere bouw tot 2030 en daarna. Door emissieloos te bouwen komen er minder CO2, stikstof en andere schadelijke stoffen vrij.

Overheden die het convenant op 30 oktober vorig jaar nog niet hadden getekend, kunnen pas volgend jaar SPUK SEB aanvragen. Voorwaarde is wel dat zij het convenant ondertekenen vóór 20 augustus 2024. Alle voordelen van aansluiten bij het convenant staan op Opwegnaarseb.nl.

‹ Naar overzicht