©Vanderwolfimages | Dreamstime.com

EU voert importheffingen in op elektrische auto’s uit China, vrijstelling Tesla

Nieuws|Laatste update:

De Europese Unie (EU) voert voorlopige importheffingen in voor fabrikanten van elektrische auto’s. BYD, Geely – eigenaar van de automerken Lotus, Lynk & Co en Polestar – en SAIC, dat bekend is van het merk MG, hebben meegewerkt aan het onderzoek en waren daarbij opgenomen in de steekproef. Voor deze 3 fabrikanten is daarom de hoogte van de importheffingen individueel bepaald. BYD, Geely en SAIC krijgen te maken met heffingen van 17,4 procent, 20 procent en 38,1 procent die op 4 juli ingaan.

38,1 procent
Voor alle andere Chinese fabrikanten die aan het onderzoek hebben meegewerkt maar niet in de steekproef zijn opgenomen, geldt een importheffing van 21 procent. Voor alle andere producenten in China die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt, geldt een importheffing van 38,1 procent. De Europese Commissie kan in de volgende fase van haar onderzoek nog besluiten om de importheffingen met terugwerkende kracht vanaf 5 april jongstleden in te laten gaan. Daarom moeten bedrijven sinds die datum al registreren welke elektrische auto’s zij uit China importeren.

Tesla – dat meer dan de helft van zijn auto’s produceert in een fabriek in Shanghai – heeft bij de Europese Commissie met succes en op basis van een ‘met bewijs gestaafd verzoek’ een uitzonderingspositie weten te bemachtigen. Voor Tesla zal in de komende maanden op individuele basis de hoogte van de importheffingen vastgesteld worden. Ook andere in China producerende bedrijven die niet in de definitieve steekproef van de Europese Unie zijn opgenomen en die hun individuele situatie willen laten onderzoeken, kunnen vlak na de instelling van de definitieve maatregelen – oftewel in november – om een versneld nieuw onderzoek vragen. Zo’n individuele herzieningsprocedure duurt 9 maanden. 

Vervolg
De Europese Unie moet haar anti-subsidieonderzoek naar de invoer van elektrische personenvoertuigen uit China binnen 13 maanden na de opening afronden. Voorlopige compenserende rechten – zoals die nu zijn vastgesteld – moeten uiterlijk binnen 9 maanden na de start van het onderzoek worden vastgesteld. De deadline daarvoor was 4 juli en daarmee is de Europese Unie dus op tijd met de invoering van de importheffingen.

De definitieve maatregelen moeten binnen 4 maanden na instelling van de voorlopige importheffingen worden ingesteld. De in de steekproef opgenomen Chinese fabrikanten hebben inmiddels informatie ontvangen over hun individuele berekeningen en hebben de mogelijkheid opmerkingen te maken over de nauwkeurigheid ervan. Als deze opmerkingen voldoende tegenbewijs leveren, kan de Europese Commissie haar berekening eventueel herzien. De definitieve importheffingen zullen als ze definitief worden 5 jaar van kracht blijven.

‹ Naar overzicht