©Izanbar | Dreamstime.com

Nieuwe subsidie voor onderzoek naar elektrisch vliegen op waterstof

Nieuws|Laatste update:

Midden- en kleinbedrijven en onderzoekers kunnen per direct een aanvraag indienen bij de Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie (LIT). De regeling helpt ondernemers bijvoorbeeld bij onderzoek naar de kansen van elektrisch vliegen op waterstof of met een kennisvraag voor de vernieuwing van een product, proces of dienst.

20 miljoen euro
In totaal is er 20 miljoen euro subsidie beschikbaar waarmee naar verwachting tientallen bedrijven en instellingen ondersteund zullen worden. De projecten die subsidie krijgen, moeten bijdragen aan de vermindering van de schadelijke uitstoot in de luchtvaartsector en een technologie, innovatie en/of kennis in de luchtvaart ontwikkelen.

4 modules
De subsidieregeling bestaat uit 4 modules met wisselende openstellingen. Met de module kennis en testvouchers zet het mkb een kennisvraag uit over de vernieuwing van een product, productieproces of dienst in de luchtvaart. Er is ook een module voor mkb en onderzoek- en kennisinstellingen om een haalbaarheidsproject uit te laten voeren. Zo’n project moet de technische en economische risico’s in kaart brengen van een innovatieproject binnen de luchtvaartsector.

Met de module Ondersteunend Onderzoek moet de onderzoeker zich richten op efficiënter vliegen zoals nieuwe slimme en milieuvriendelijke materialen zoals composiet. Tot slot gaat de module R&D-Samenwerkingsproject volgend voorjaar open voor aanvragen. Dit is een subsidie voor mkb’ers die samenwerken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen.

‹ Naar overzicht