English

Deelnemers Formule E-Team roepen overheid op om kansen voor groene groei te benutten

Nieuws|Laatste update:

Het Formule E-Team roept de Nederlandse overheid op de kansen voor groene groei in elektrisch vervoer met beide handen aan te grijpen. De werkgelegenheid in elektrisch vervoer is het afgelopen jaar met 25% toegenomen tot 3.200 banen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Nederland telt inmiddels ruim 60.000 elektrische auto’s, 30% meer dan vorig jaar. De 3.200 banen in 2014 betekende in vergelijking tot 2013een groei van de werkgelegenheid met 25%. Bedrijven in de elektrisch vervoersector waren in 2014 goed voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie. Het onderzoeksrapport toont aan dat elektrisch vervoer niet alleen goed is voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit, maar in toenemende mate ook een kansrijke economische sector is die een bijdrage levert aan innovatieve werkgelegenheid.

Het Formule E-Team (FET) ondersteunt de aanbevelingen uit het rapport en roept de overheid op om werk te maken van elektrisch vervoer. Het nieuwe fiscale regime van de recentelijk vastgestelde Autobrief II zal enerzijds volledige elektrische auto’s blijven stimuleren, maar zal er anderzijds ook toe leiden dat het aandeel plug-in hybrides (PHEV’s) sterk zal afnemen. Daarmee zijn niet alle wensen van de coalitie van Natuur en Milieu, VNA, RAI Verenging, ANWB en BOVAG ingewilligd.

Gegeven deze nieuwe werkelijkheid bereiden FET-partijen een plan voor om de nu vaak zakelijk gereden plug-in hybrides zo veel mogelijk voor de Nederlandse particuliere markt te behouden en volledige elektrische auto’s ook voor consumenten aantrekkelijk te maken. Toch is het de verwachting dat de groei van de elektrische auto’s op korte termijn zal afnemen en dat ook zijn effecten zal hebben op de werkgelegenheid.

De altijd nagestreefde ambitie om al in 2020 200.000 elektrische auto’s op de weg te hebben, lijkt hiermee niet langer haalbaar. Als Nederland zijn wereldwijde koppositie op het gebied van elektrisch vervoer wil handhaven en het verdienpotentieel wil verzilveren, zullen alle partijen in de komende periode een extra inspanning moeten leveren. Om dat te realiseren zullen de FET-partijen een nieuwe Green Deal afsluiten, waarin zij afspraken zullen maken voor de periode 2016-2020. Hierbij willen de samenwerkende partijen projecten definiëren die een bijdrage leveren aan het vergroten van het aandeel elektrisch vervoer in Nederland en tegelijkertijd groene groei stimuleren.

Het FET roept de regering op haar in deze ambitie te ondersteunen en mogelijk te maken dat 10% van de nieuw verkopen in 2020 een elektrische aandrijving heeft, dat er een voldoende landelijk netwerk van oplaadinfrastructuur ligt en dat Nederland haar koppositie blijft behouden waar het gaat om bijbehorende innovatie en doorbraken. Een ambitie die vanzelfsprekend is als Nederland de doelen uit het Energieakkoord wil behalen. Bij een gezamenlijke ambitie hoort ook een bijbehorend ambitieus uitvoeringsprogramma. Zo zal de motie Groot – waarin de Tweede Kamer het kabinet heeft gevraagd om met een plan te komen voor het stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren– adequaat uitgevoerd moeten worden. In het uitvoeringsprogramma zou er ook ruimte moeten komen voor een cross-over tussen de diverse topsectoren omdat dit nu – zoals ook in het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Urban Energy benoemd wordt – tussen het wal en het schip valt.

Een krachtig interdepartementaal beleid zou hier aan ten grondslag moeten liggen. Elektrisch vervoer raakt immers aan diverse beleidssporen en -ontwikkelingen. Er ontstaan nu al prachtige projecten op de kruising tussen duurzame energie opslag, slimme laadinfrastructuur en diverse voertuigtypes. Met een klein duwtje in de rug kunnen er voor de samenleving als geheel mooie duurzame oplossingen worden uitgebroed en uitgerold. De leden van het FET staan in de startblokken en zijn klaar om met de overheid, bedrijven en consumenten aan de slag te gaan.

‹ Naar overzicht

Het nieuws in 1 minuut | maandag 13 mei – zondag 26 mei 2019

Vlaanderen krijgt tot 2020 nog minstens 3 waterstoftankstations Tot 2020 krijgt Vlaanderen er nog minstens 3 publieke waterstoftankstations bij. Deze worden momenteel voorbereid binnen de Europese projecten H2Benelux en Waterstofregio 2.0. Dat...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Medewerkers ABN AMRO mogen enkel nog een elektrische auto leasen

ABN AMRO schakelt de komende jaren volledig over op elektrisch rijden. Vanaf juli 2019 geeft de bank alleen nog maar elektrische leaseauto’s uit aan personeelsleden die de auto nodig hebben voor hun werk. Op deze manier moet over 5 jaar het...
Nieuws|Laatste update:

Medewerkers ABN AMRO mogen enkel nog een elektrische auto leasen

ABN AMRO schakelt de komende jaren volledig over op elektrisch rijden. Vanaf juli 2019 geeft de bank alleen nog maar elektrische leaseauto’s uit aan personeelsleden die de auto nodig hebben voor hun werk. Op deze manier moet over 5 jaar het...
Nieuws|Laatste update:

Amsterdam bereikt mijlpaal van 1.000 elektrische taxi’s

Amsterdam heeft samen met de taxiorganisaties en chauffeurs van elektrische taxi’s de mijlpaal gevierd van 1.000 elektrische taxi’s in de stad. Per jaar betekent dit zo’n 8.804.340 elektrische taxikilometers. De taxibranche is...
Nieuws|Laatste update:

Foto van de week | Triodos Bank krijgt ’s werelds grootste bidirectionele laadplein

Bij het nieuwe, remontabel kantoorgebouw van Triodos Bank naast station Driebergen-Zeist verreist ’s werelds grootste bidirectionele laadplein.  Vanaf aankomend najaar zijn op de locatie 120 slimme laders in staat om zonne-energie in de...
Foto's|Laatste update: