English
©SER | Branko de JOng

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering

Nieuws|Laatste update:

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Maar wat zijn deze eigenlijk waard en wat zijn de vervolgstappen?

Het Klimaatakkoord heeft tot doel dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vertaald naar megatonnen betekent dit een besparing van 48,7 megaton, oftwel 48,7 miljard kilogram minder broeikasgassen waarbij de nadruk op CO2 ligt.

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staan concrete afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot om duidelijk te maken welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarbij is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken zijn gemaakt binnen 5 sectoren die elk een eigen sectortafel, doelstelling en voorzitter kennen, te weten:

  1. Sectortafel Elektriciteit, voorgezeten door Kees Vendrik, beoogde CO2-besparing van 20,2 megaton.
  2. Sectortafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom, beoogde CO2-besparing van 3,4 megaton.
  3. Sectortafel Industrie, voorgezeten door Manon Janssen, beoogde CO2-besparing van  14,3 megaton.
  4. Sectortafel Landbouw en landgebruik, voorgezeten door Pieter van Geel, beoogde CO2-besparing van 3,5 megaton.
  5. Sectortafel Mobiliteit, voorgezeten door Annemieke Nijhof, beoogde CO2-besparing van 7,3 megaton.

Van de sectortafels wordt verwacht dat zij afspraken voor de eigen sector maken om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Daarnaast moeten zij ook ingaan op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Bovendien moeten ze zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken. Het Klimaatberaad, voorgezeten door Nijpels, houdt de voortgang en samenhang van de besprekingen aan de sectortafels in de gaten.

Het tijdspad om tot een definitief Klimaatakkoord te komen ziet er als volgt uit:

  • Zomer 2018: doorrekening afspraken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Vanaf september: uitwerken van de afspraken in concrete programma’s
  • Vanaf 1 januari 2019: Start uitvoering nationaal Klimaatakkoord
‹ Naar overzicht

Foto van de week | evdata.nl gelanceerd: 'live' inzicht in 11.000 openbare laadpunten

De 4 grote steden en MRA-Elektrisch hebben de website evdata.nl gelanceerd. De portal laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op de harde data van meer dan 11.000 openbare laadpunten. Een handig...
Foto's|Laatste update:

Eleqtron en E-Flux starten samenwerking voor verrekening laadkosten

Eleqtron en E-Flux hebben hun samenwerking bekrachtigd voor de automatische verrekening van laadkosten. Dankzij de samenwerking kunnen nu de Zaptec-laadpunten – als onderdeel van het Qcharge totaalconcept van Eleqtron – gebruikt worden,...
Nieuws|Laatste update:

Foto van de week | Utrecht eerste stad ter wereld met stadsbreed netwerk van laadpalen die laden én ontladen

De gemeente Utrecht en het Utrechtse bedrijf LomboXnet gaan dit jaar ten minste 145 publieke laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Deze laadpalen slaan zonne-energie op in de batterijen van elektrische auto’s. Het unieke aan deze...
Foto's|Laatste update:

Den Haag neemt 1.000e laadpaal in gebruik

Den Haag heeft de 1.000e laadpaal voor elektrische auto’s in gebruik genomen. De komende jaren wordt verder gebouwd aan het laadnetwerk van ‘gewone’ laadpalen en snellaadstations. Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie...
Nieuws|Laatste update:

Test & Reviews | Tesla Model 3

De eerste 5 Tesla's Model 3 werden in Nederland eind 2018 te naam gesteld. Inmiddels is de uitlevering van het voertuig dan ook in Europa daadwerkelijk op gang gekomen. Voor de ANWB het moment om het voertuig aan een uitgebreide rijtest te...
Test & reviews|Laatste update: