English
©SER | Branko de JOng

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering

Nieuws|Laatste update:

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Maar wat zijn deze eigenlijk waard en wat zijn de vervolgstappen?

Het Klimaatakkoord heeft tot doel dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vertaald naar megatonnen betekent dit een besparing van 48,7 megaton, oftwel 48,7 miljard kilogram minder broeikasgassen waarbij de nadruk op CO2 ligt.

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staan concrete afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot om duidelijk te maken welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarbij is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken zijn gemaakt binnen 5 sectoren die elk een eigen sectortafel, doelstelling en voorzitter kennen, te weten:

  1. Sectortafel Elektriciteit, voorgezeten door Kees Vendrik, beoogde CO2-besparing van 20,2 megaton.
  2. Sectortafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom, beoogde CO2-besparing van 3,4 megaton.
  3. Sectortafel Industrie, voorgezeten door Manon Janssen, beoogde CO2-besparing van  14,3 megaton.
  4. Sectortafel Landbouw en landgebruik, voorgezeten door Pieter van Geel, beoogde CO2-besparing van 3,5 megaton.
  5. Sectortafel Mobiliteit, voorgezeten door Annemieke Nijhof, beoogde CO2-besparing van 7,3 megaton.

Van de sectortafels wordt verwacht dat zij afspraken voor de eigen sector maken om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Daarnaast moeten zij ook ingaan op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Bovendien moeten ze zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken. Het Klimaatberaad, voorgezeten door Nijpels, houdt de voortgang en samenhang van de besprekingen aan de sectortafels in de gaten.

Het tijdspad om tot een definitief Klimaatakkoord te komen ziet er als volgt uit:

  • Zomer 2018: doorrekening afspraken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Vanaf september: uitwerken van de afspraken in concrete programma’s
  • Vanaf 1 januari 2019: Start uitvoering nationaal Klimaatakkoord
Door: Redactie Nederland Elektrisch
‹ Naar overzicht

De 10 meest gelezen berichten van Nederland Elektrisch in de eerste helft van 2018 | 19 jul 2018

Met 137.179 pageviews (+61%) en 76.509 bezoekers (+89%) heeft Nederland Elektrisch in de eerste helft van 2018 een recordaantal bezoekers mogen verwelkomen. De volgende 10 berichten werden het meest gelezen in de eerste helft van het...
Nieuws|Laatste update:

Verminderde berichtgeving Nederland Elektrisch in verband met zomerreces | 19 jul 2018

In de komende 2 weken – tot en met 5 augustus 2018 – vindt er op de weblog van LED Magazine verminderde berichtgeving plaats in verband met het zomerreces.
Nieuws|Laatste update:

Het nieuws in 1 minuut | maandag 16 juli – zondag 29 juli 2018

’s Werelds meest circulaire auto is van vlas en suiker en rijdt 1:300 Studenten van de TU Eindhoven ontwikkelden Noah, een prototype van een ultralichte, elektrisch aangedreven auto op basis van vlasvezel en suiker. Het is tevens ’s...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Video van de week | Brabant 2050: elektrisch rijden op waterstof

In het televisieprogramma Brabant 2050 werpt Omroep Brabant een blik in de toekomst. Ditmaal aandacht voor elektrisch rijden. 'Dat je over een tijdje geen benzine of diesel meer tankt, lijkt iedereen inmiddels wel te weten', aldus de regionale...
Video's|Laatste update:

55 elektrische VDL-bussen voor RET in Rotterdam

Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET gunt VDL Bus & Coach de levering van 55 VDL Citea’s Electric. Het gaat om het type Citea SLF-120 Electric. Hiermee zet RET de volgende stap  in verduurzaming van de busvloot. De elektrische...
Foto's|Laatste update: