English
©SER | Branko de JOng

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering

Nieuws|Laatste update:

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Maar wat zijn deze eigenlijk waard en wat zijn de vervolgstappen?

Het Klimaatakkoord heeft tot doel dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vertaald naar megatonnen betekent dit een besparing van 48,7 megaton, oftwel 48,7 miljard kilogram minder broeikasgassen waarbij de nadruk op CO2 ligt.

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staan concrete afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot om duidelijk te maken welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarbij is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken zijn gemaakt binnen 5 sectoren die elk een eigen sectortafel, doelstelling en voorzitter kennen, te weten:

  1. Sectortafel Elektriciteit, voorgezeten door Kees Vendrik, beoogde CO2-besparing van 20,2 megaton.
  2. Sectortafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom, beoogde CO2-besparing van 3,4 megaton.
  3. Sectortafel Industrie, voorgezeten door Manon Janssen, beoogde CO2-besparing van  14,3 megaton.
  4. Sectortafel Landbouw en landgebruik, voorgezeten door Pieter van Geel, beoogde CO2-besparing van 3,5 megaton.
  5. Sectortafel Mobiliteit, voorgezeten door Annemieke Nijhof, beoogde CO2-besparing van 7,3 megaton.

Van de sectortafels wordt verwacht dat zij afspraken voor de eigen sector maken om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Daarnaast moeten zij ook ingaan op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Bovendien moeten ze zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken. Het Klimaatberaad, voorgezeten door Nijpels, houdt de voortgang en samenhang van de besprekingen aan de sectortafels in de gaten.

Het tijdspad om tot een definitief Klimaatakkoord te komen ziet er als volgt uit:

  • Zomer 2018: doorrekening afspraken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Vanaf september: uitwerken van de afspraken in concrete programma’s
  • Vanaf 1 januari 2019: Start uitvoering nationaal Klimaatakkoord
‹ Naar overzicht

250 elektrische auto’s voor ENGIE

110 van de 250 nieuwe elektrische auto’s die ENGIE heeft aangeschaft, zijn officieel overgedragen aan de berijders. ENGIE heeft de ambitie een groenere mobiliteit te realiseren: in 2021 is 40 procent van het wagenpark vol-elektrisch. ENGIE...
Nieuws|Laatste update:

Foto van de week | Rotterdam opent laadplein voor elektrische auto’s

In Rotterdam is aan de Veerhaven het eerste laadplein van de havenstad voor elektrische auto’s geopend. Samen met ENGIE realiseerde de gemeente dit openbare en slimme laadplein. Het biedt ruimte voor 10 auto’s.  Op het plein, dat...
Foto's|Laatste update:

Publicatie van de maand | Laadpaalkleven kan worden bestreden met stimuleringstarief

Laadpaalkleven is een steeds groter wordend probleem. Het probleem van elektrische rijders die onnodig lang een laadpaal bezet houden kan effectief worden bestreden door prijsprikkels in de vorm van een stimuleringstarief. Dit blijkt uit onderzoek van...
Publicatie van de maand|Laatste update:

Oproep: deelname gevraagd van elektrische rijders aan enquête Wereldbank

In december 2018 vindt in Polen de klimaattop “COP24" van de Verenigde Naties plaats. Voor deze klimaattop doet EVConsult, in opdracht van de Wereldbank, een wereldwijd onderzoek naar de status van elektrische mobiliteit. Onderdeel van...
Nieuws|Laatste update:

Video van de week | Schiphol wordt electric city

Schiphol verandert meer en meer in een electric city. Word men vanaf de gate met de bus naar het vliegtuig gereden? Dan is dat vaak elektrisch. Pakt men na de vlucht een taxi? Dan kan dat elektrisch. Reist men liever met de bus van of naar Schiphol?...
Video's|Laatste update: