English
©SER | Branko de JOng

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering

Nieuws|Laatste update:

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Maar wat zijn deze eigenlijk waard en wat zijn de vervolgstappen?

Het Klimaatakkoord heeft tot doel dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vertaald naar megatonnen betekent dit een besparing van 48,7 megaton, oftwel 48,7 miljard kilogram minder broeikasgassen waarbij de nadruk op CO2 ligt.

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staan concrete afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot om duidelijk te maken welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarbij is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken zijn gemaakt binnen 5 sectoren die elk een eigen sectortafel, doelstelling en voorzitter kennen, te weten:

  1. Sectortafel Elektriciteit, voorgezeten door Kees Vendrik, beoogde CO2-besparing van 20,2 megaton.
  2. Sectortafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom, beoogde CO2-besparing van 3,4 megaton.
  3. Sectortafel Industrie, voorgezeten door Manon Janssen, beoogde CO2-besparing van  14,3 megaton.
  4. Sectortafel Landbouw en landgebruik, voorgezeten door Pieter van Geel, beoogde CO2-besparing van 3,5 megaton.
  5. Sectortafel Mobiliteit, voorgezeten door Annemieke Nijhof, beoogde CO2-besparing van 7,3 megaton.

Van de sectortafels wordt verwacht dat zij afspraken voor de eigen sector maken om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Daarnaast moeten zij ook ingaan op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Bovendien moeten ze zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken. Het Klimaatberaad, voorgezeten door Nijpels, houdt de voortgang en samenhang van de besprekingen aan de sectortafels in de gaten.

Het tijdspad om tot een definitief Klimaatakkoord te komen ziet er als volgt uit:

  • Zomer 2018: doorrekening afspraken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Vanaf september: uitwerken van de afspraken in concrete programma’s
  • Vanaf 1 januari 2019: Start uitvoering nationaal Klimaatakkoord
‹ Naar overzicht

Overijssel en Gelderland nemen eerste laadpunt van grootste Europese aanbesteding in gebruik

Het eerste laadpunt van de grootste Europese aanbesteding voor elektrische laadpunten ooit, is in de gemeente Dalfsen in gebruik genomen.  In de komende periode worden 4.500 laadpunten aangelegd in 43 gemeenten in Overijssel en Gelderland....
Nieuws|Laatste update:

Video van de week | Rotterdam en BMW zoeken elektrische rijders

BMW Group en gemeente Rotterdam willen plug-in-hybriderijders helpen het beste uit hun auto te halen. Daarom starten ze op 20 september met Electric City Drive, een nieuw Rotterdams pilotproject. Electric City Drive helpt rijders zoveel mogelijk...
Video's|Laatste update:

Foto van de week | bol.com en PostNL starten elektrische bezorging in Amsterdam

Artikelen binnen 2 uur na bestelling in huis en duurzaam bezorgd? Voor Amsterdammers is dit vanaf nu realiteit. In de hoofdstad starten bol.com en PostNL met het testen van een extra snelle elektrische bezorgdienst. Per elektrische bakfiets...
Foto's|Laatste update:

Foto van de week | Tweedehands Hyundai Ioniq meest gewild in Europa, Nederlanders kiezen voor Opel Ampera

Europese autorijders die op zoek zijn naar een elektrische occasion zoeken het vaakst naar een Hyundai Ioniq.  Bij Nederlanders staat de Hyundai Ioniq op de vierde plaats. De Opel Ampera is in Nederland de populairste elektrische occasion. Dat...
Nieuws|Laatste update:

168 snellaadstations voor alle Nederlandse McDonald’s met een McDrive

Alle McDonald’s in Nederland met een McDrive krijgen snellaadstations voor elektrische auto’s. Het bedrijf heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met Nuon dat eind 2018 start met het plaatsen van 168 snellaadpalen met elk 2...
Nieuws|Laatste update: