English

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: elektrisch vervoer in de spotlight

Nieuws|Laatste update:

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin een belangrijke rol voor elektrisch vervoer.

Zo is in de concepthooflijnen van het Klimaatakkoord het volgende te lezen: ‘Centraal in de vergroening van de mobiliteitssector staat de beweging van het gebruik van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voer- en vaartuigen. Voor tweewielers, personenauto’s, bestelbusjes en bussen is dit technisch nu al binnen handbereik en dit zal dan ook een substantieel aandeel leveren in de beoogde CO2- reductie. Daarom streeft het kabinet er dan ook naar dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s zero emissie zijn. Voor zwaar vrachtvervoer zijn nog innovaties nodig om te kunnen elektrificeren via batterij of brandstofcel.’

Voor blijvende verschoning van het vervoersysteem en om de overgang naar ‘zorgeloze mobiliteit’ in 2050 te realiseren zijn 3 ontwikkelingen volgens de sectortafel cruciaal:

  1. Een missiegedreven meerjarig kennis- en innovatieprogramma.
  2. Een programmatische en adaptieve aanpak.
  3. Een integraal ontwerp voor een toekomstbestendige bekostiging van het mobiliteitssysteem.

De concepthoofdlijnen bevatten ook een overzicht van de onderwerpen en mogelijke maatregelen die aan de sectortafel Mobiliteit besproken zijn. Het Formule E-team heeft daarbij aan de tafel bijzondere aandacht gevraagd voor elektrisch personenauto’s in de consumenten- en zakelijke markt en voor elektrische Laadinfrastructuur.

Het Formule E-team zet daarbij voor personenauto's in op het tot 2025 fiscaal compenseren van de onrendabele top. Daarbij zijn diverse maatregelen denkbaar: BPM-, MRB-, en bijtellingsvoordeel, reiskostenvergoeding, Milieu-Investeringsaftrek (MIA), BTW-vrijstelling, aanschafsubsidie, parkeerbeleid, milieuzones, et cetera.

Het Formule E-team zet in het geval van elektrische Laadinfrastructuur in op de volgende maatregelen: versnelling aanvraag- en realisatieproces laadinfrastructuur, financiële prikkels (bijvoorbeeld verlaging energiebelasting laadpalen), integratie in Bouwbesluit en uitrol van smart charging.

‹ Naar overzicht

250 elektrische auto’s voor ENGIE

110 van de 250 nieuwe elektrische auto’s die ENGIE heeft aangeschaft, zijn officieel overgedragen aan de berijders. ENGIE heeft de ambitie een groenere mobiliteit te realiseren: in 2021 is 40 procent van het wagenpark vol-elektrisch. ENGIE...
Nieuws|Laatste update:

Foto van de week | Rotterdam opent laadplein voor elektrische auto’s

In Rotterdam is aan de Veerhaven het eerste laadplein van de havenstad voor elektrische auto’s geopend. Samen met ENGIE realiseerde de gemeente dit openbare en slimme laadplein. Het biedt ruimte voor 10 auto’s.  Op het plein, dat...
Foto's|Laatste update:

Publicatie van de maand | Laadpaalkleven kan worden bestreden met stimuleringstarief

Laadpaalkleven is een steeds groter wordend probleem. Het probleem van elektrische rijders die onnodig lang een laadpaal bezet houden kan effectief worden bestreden door prijsprikkels in de vorm van een stimuleringstarief. Dit blijkt uit onderzoek van...
Publicatie van de maand|Laatste update:

Oproep: deelname gevraagd van elektrische rijders aan enquête Wereldbank

In december 2018 vindt in Polen de klimaattop “COP24" van de Verenigde Naties plaats. Voor deze klimaattop doet EVConsult, in opdracht van de Wereldbank, een wereldwijd onderzoek naar de status van elektrische mobiliteit. Onderdeel van...
Nieuws|Laatste update:

Video van de week | Schiphol wordt electric city

Schiphol verandert meer en meer in een electric city. Word men vanaf de gate met de bus naar het vliegtuig gereden? Dan is dat vaak elektrisch. Pakt men na de vlucht een taxi? Dan kan dat elektrisch. Reist men liever met de bus van of naar Schiphol?...
Video's|Laatste update: