English

Woordenboek - Het elektrische ABC

In het Elektrische ABC vindt u via een woordenboekfunctie uitleg over alle begrippen die te maken hebben met elektrisch rijden.

Woordenboek
AC (Alternating Current)

Met wisselstroom wordt doorgaans de vorm van elektriciteit (elektrische energie) bedoeld, zoals die via het elektriciteitsnet wordt geleverd aan woningen en andere gebouwen. Wisselstroom wordt gebruik voor het opladen van elektrische voertuigen via mode 1, mode 2 en mode 3. In het Engels wordt de term alternating current gebruikt, afgekort tot AC. Wisselstroom is een elektrische stroom met periodiek wisselende stroomrichting. Wisselstroom is de tegenhanger van gelijkstroom. In Europa gebruikt men wisselstroom en is dit 3-fasenetwerk overal beschikbaar.

Accu (batterijpakket)

Elektrische voertuigen zijn voorzien van een accu – ook wel batterijpakket genoemd – waarin de energie opslagen is die gebruikt wordt om de elektromotor aan te drijven. De meeste gebruikt accu is de lithium-ion accu.

Actieradius

De actieradius geeft aan hoe ver men kan rijden met een elektrisch voertuig zonder de accu of het batterijpakket op te laden. De hoeveelheid energie (het aantal wattuur) die een batterijpakket levert, bepaalt voor een groot gedeelte de actieradius. Hoe hoger het aantal kilowattuur (kWh), hoe hoger de actieradius en des te verder men kan rijden zonder de accu op te laden.

Batterijpakket (accu)

Elektrische voertuigen zijn voorzien van een batterijpakket – ook wel accu genoemd – waarin de energie opslagen is die gebruikt wordt om de elektromotor aan te drijven. De meeste gebruikt accu is de lithium-ion accu.

BEV (Battery Electric Vehicle)

Een volledig elektrisch voertuig dat enkel voorzien is van een elektromotor en batterijpakket en daarmee te allen tijde elektrisch rijdt. In het Engels wordt de BEV ook wel aangeduid als FEV wat staat voor Full Electric Vehicle.

BMS (Batterijmanagementsysteem)

Een boordcomputer die het volledige batterijsysteem en de individuele batterijen monitort, aanstuurt en het gebruik optimaliseert.

Boordcomputer

Een dashboardinstrument, dat in staat is om binnen een fractie van een seconde een grote verscheidenheid aan informatie te berekenen en op een scherm weer te geven bijvoorbeeld het aantal afgelegde kilometers, de reistijd, de hoeveelheid tijdens die rit verbruikte kilowattuur en de actieradius.

BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen)

Als men in Nederland een personenauto, motor, bestelauto of een vrachtwagen koopt betaalt men BPM. Elektrische auto’s zijn echter (gedeelteljk) tot en met 2017 vrijgesteld van BPM.

Brandstofcel (fuel cell)

Een onderdeel dat met waterstof en lucht elektriciteit opwekt waarop een fuel cell electric vehicle (FECV) kan rijden. De brandstofcel zet waterstof (uit de tank) en zuurstof (uit de lucht) om in waterdamp, waarbij warmte én elektriciteit vrijkomen. De elektriciteit wordt in een brandstofcelauto gebruikt voor één of meerdere elektromotoren die verantwoordelijk zijn voor de aandrijving van het voertuig.

Chademo-stekker

De Chademo-stekker is een type laadstekker voor elektrische auto’s die in Japan is ontwikkeld en alleen werkt met gelijkstroom. Chademo is in Nederland de standaard voor snelladen, waarmee een elektrische auto gemiddeld in een half uur volgeladen kan worden.

CO2(-uitstoot)

CO2 is ook wel bekend als koolstofdioxide. Koolstofdioxide bestaat uit één koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O) – afgekort tot CO2 – en ontstaat bij de verbranding van koolstofverbindingen als een geur- en kleurloos gas. Auto’s voorzien van een brandstofmotor stoten CO2 uit.

Combo-stekker

Met deze stekker kan zowel normaal als snelgeladen geladen worden. De stekker werkt met zowel wissel- als gelijkstroom.

DC (direct current)

Een elektrische stroom met constante stroomrichting. Gelijkstroom wordt gebruik voor het opladen van elektrische voertuigen via mode 4. Gelijkstroom is essentieel voor de werking van vrijwel alle elektronica. Gelijkstroom wordt geleverd door een gelijkspanningsbron. Het kenmerk van deze bron is dat de twee polen waartussen de gelijkstroom vloeit een vaste polariteit hebben. Gelijkstroom vloeit per definitie van de positieve (+) naar de negatieve pool (-). In het Engels wordt de term direct current gebruikt, afgekort tot DC.

E-bike

Een elektrische fiets die werkt in combinatie met spierkracht en alleen trapondersteuning geeft. Volgens de Nederlandse wet mogen fietsen tot maximaal 25 kilometer per uur ondersteund worden. Dit is bij de reguliere e-bike dan ook het geval.

Elektrische auto (elektrisch voertuig)

Alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden en voorzien zijn van een elektromotor, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden. Volledig elektrische auto’s (FEV’s/BEV’s) hebben een batterijpakket voor energieopslag. Onder het begrip elektrische voertuigen vallen ook elektrische fietsen en snor-/bromfietsen.

Elektrische fiets

Een fiets die door een elektromotor aangedreven wordt, al dan niet in combinatie met spierkracht. De huidige elektrische fietsen kunnen onderverdeeld worden in twee soorten fietsen: e-bike en speedbike. De speedbike kan ook een zelfstandige aandrijving hebben. De speedbike is een nieuw soort elektrische fiets die een snelheid tot 45 kilometer per uur kan halen. De e-bike werkt in combinatie met spierkracht en geeft alleen ondersteuning. In het Nederlands wordt dit trapondersteuning genoemd.

Elektrische scooter

Een scooter aangedreven door een elektromotor. Een elektrische scooter mag in Nederland wettelijk 25 of 45 kilometer per uur rijden. De elektrische scooter stoot geen uitlaatgassen uit.

Elektromotor

Een door elektriciteit aangedreven motor.

 

Emissie

De stoffen die uit de uitlaat van een auto komen. De drie belangrijkste milieuverontreinigende bestanddelen van brandstoffen zijn koolstofdioxide (CO2), stikstof (NOx) een fijnstof (PM2,5 en PM10).

E-REV (Extended Range Electric Vehicle)

Een elektrisch voertuig met een range extender. De range extender is een verbrandingsmotor die wordt ingeschakeld als de batterijen van het voertuig bijna leeg zijn. Het batterijpakket kan ook aan het elektriciteitsnet worden opgeladen. Elektrische auto’s met een range extender rijden ook volledig op stroom. Met dit verschil, dat de verbrandingsmotor niet de wielen aandrijft maar de accu bijlaadt.

Euro-NCAP

De European New-Car Assessment Programme. is een vereniging van Europese organisaties die gezamenlijk nieuwe methodes financieren voor de uitvoering van botsproeven (frontaal en van opzij) op nieuwe automodellen. De deelnemende organisaties zijn volkomen onpartijdig, omdat ze geen relaties met de automobielindustrie onderhouden.

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)

Een elektrische voertuig waarbij de elektrische energie wordt opgewekt in een brandstofcel (fuel cell).

FEV (Full Electric Vehicle)

Een volledig elektrisch voertuig dat enkel voorzien is van een elektromotor en een batterijpakket en daarmee te allen tijde elektrisch rijdt. In het Engels wordt de BEV ook wel aangeduid als BEV wat staat voor Battery Electric Vehicle.

Financial lease

Bij financial lease staat de auto op naam van de leasenemer, oftewel de ondernemer of werkgever. De auto staat bij de leasenemer op de balans. De leasemaatschappij betaalt de kosten voor het autogebruik en ontvangt maandelijkse terugbetalingen met rente op die lening.

Gelijkstroom (direct current, DC)

Een elektrische stroom met constante stroomrichting. Wisselstroom wordt gebruik voor het opladen van elektrische voertuigen via mode 4. Gelijkstroom is essentieel voor de werking van vrijwel alle elektronica. Gelijkstroom wordt geleverd door een gelijkspanningsbron. Het kenmerk van deze bron is dat de twee polen waartussen de gelijkstroom vloeit een vaste polariteit hebben. Gelijkstroom vloeit per definitie van de positieve (+) naar de negatieve pool (-). In het Engels wordt de term direct current gebruikt, afgekort tot DC.

HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Een hybride auto waarvan de accu (het batterijpakket) niet aan het elektriciteitsnet kan worden opgeladen. De kan alleen worden herladen via de brandstofmotor en via recuperatie, het remmen waarbij de energie wordt teruggeleverd aan de accu.

 

Interoperabiliteit

Dit wil zeggen dat een laadpaal toegankelijk is voor alle laadpassen die geschikt zijn voor openbare laadpalen.

Kilowattuur (kWh)

Een kilowattuur is de maat waarin het verbruik van een elektrische auto wordt weergegeven.

Laadabonnement

Een abonnement bij een (energie)leverancier – ook wel provider genoemd –om een elektrische auto te kunnen opladen bij laadpunten. Bij het laadabonnement hoort een laadpas die de gebruiker scant bij de laadpaal waarna het opladen kan beginnen. De energierekening betaalt de gebruiker aan de provider.

Laadinfrastructuur

Het geheel van laadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Laadkabel

De kabel die nodig is om een elektrische auto op te laden bij een laadpunt. De gebruiker van de elektrische auto verbindt via een laadkabel de auto met de laadpaal.

Laadmethodes

Voor het opladen van elektrische auto’s zijn er vier verschillende laadmethodes
mode 1, mode 2, mode 3 en mode 4. Drie van de vier laadmethodes werken met ‘gewone’ wisselstroom (AC) die uit het stopcontact komt, mode 4 werkt met gelijkstroom.

Laadpalen (laadpunten)

Er bestaan drie verschillende types laadpalen al dan niet voorzien van één of meerdere laadpunten. De private laadpaal (veelal voor thuis), een (semi-)publieke laadpaal en een snellaadpaal. Voor de private laadpaal op eigen terrein heeft men logischerwijs geen laadabonnement nodig. Voor de (semi-)publieke laadpaal en de snellaadpaal wel. Een publieke laadpaal is eigendom van de gemeente, slechts incidenteel zijn deze gratis te gebruiken. Voor snellaadpunten heeft men altijd een abonnement nodig.

Laadpas

Voor het opladen van een elektrische auto bij de (semi-)publieke laadpunten heeft men in de meeste gevallen een laadpas nodig. Er zijn meerdere aanbieders van laadpassen en logischerwijs ook meerdere typen laadabonnementen.

Laadstatus

De laadstatus (State of Charge, SOC in het Engels) geeft een indicatie weer hoe ver het batterijpakket van een elektrisch voertuig opgeladen is.

Laadstekker

Voor het opladen van elektrische auto’s zijn er diverse laadstekkers, de belangrijkste stekkers voor Nederland zijn de Mennekes-stekker, de Chademo-stekker en de Combo-stekker.

Laadtijd

De tijd die nodig is voor het opladen van de batterijen van een elektrische auto. Wanneer men een elektrische auto thuis laadt met een met een 220 Volt-aansluiting moet men rekenen op een laadtijd van 8 uur. Bij een standaard publiek laadpunt zal dit ongeveer 2 tot 4 uur bedragen, uiteraard afhankelijk van het type auto. Wanneer men gebruik maakt van een snellaadpaal is auto met maximaal 30 minuten voor minimaal 80 procent geladen.

Light Electric Vehicles

Elektrische voertuigen met een accucapaciteit van minder dan tien kilowattuur. De actieradius is 15 tot 80 kilometer. De diversiteit aan LEV’s is groot; van elektrische brommers en scooters tot de Renault Twizy en motorscooters.

Lithium-ion batterij

Het type oplaadbare batterij dat het meest wordt gebruikt in elektrische auto's.

Loodaccu

Bij moderne auto’s is de 12-voltaccu – gebruikt voor het starten van de auto – over het algemeen een onderhoudsvrije loodaccu.

Mennekes-stekker

De Mennekes-stekker, oftewel de type 2-stekker, is een type laadstekker voor elektrische auto’s dat vernoemd is naar het Duitse bedrijf dat de stekker heeft ontworpen. Door de Europese Commissie is deze stekker aangewezen als standaard voor het opladen van elektrische auto’s. Het grote voordeel is dat er met deze stekker zowel in 1-fase (wat uit het stopcontact bij de consument thuis komt) als 3-fase (krachtstroom) geladen kan worden. Onder meer de Tesla Model S, Renault Zoe, Volvo V60 en de BMW i3 hebben dit type aansluiting.

 

MIA (Milieu Investeringsaftrek)

Een subsidie voor ondernemers op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen via de MIA voordelig investeren in elektrische voertuigen of een laadpunt. Met de MIA kunnen ondernemers profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag.

Mode 1

Het laden van een elektrische auto met een gewoon stopcontact van 220 Volt met maximaal 10 Ampère. Dit wordt voor het opladen van elektrische auto’s in principe niet gebruikt, omdat er geen stroombegrenzer op zit die de belasting op het netwerk beperkt.

Mode 2

Het laden van een elektrische auto met een vaste stroombegrenzer. Dit gebeurt meestal aan een gewoon stopcontact of via een laadpaal thuis. In de meegeleverde laadkabel bij de auto is doorgaans een kastje met een stroombegrenzer ingebouwd.

 

Mode 3

Het gecontroleerd laden van een elektrische auto. Er vindt communicatie plaats tussen de auto en de lader en pas als er een geschikte laadstroom is ‘afgesproken’ tussen de auto en de laadpaal wordt er spanning op het stopcontact gezet. In Nederland zijn verreweg de meeste laadpunten voorzien van een type 2-contactdoos (zie verschillende type stekkers) en gebeurt laden via de mode 3-techniek.

Mode 4

Het laden van een elektrische auto met gelijkstroom. De laadpaal staat in direct contact met de autobatterij en bepaalt zelf het gehele laadproces. Omdat het elektriciteitsnetwerk wisselstroom levert, zit er in de laadpaal een omvormer. Bij mode 1, mode 2 en mode 3 zit de omvormer in de auto zelf.

MRB (Motorrijtuigenbelasting)

De belasting op het bezit van een (bestel)auto, motor of vrachtwagen. Voor elektrische auto's zijn er (gedeelte) vrijstellingen voor de MRB, alle informatie hierover vindt men hier.

NKL (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur)

Het NKL is in Nederland het centraal aanspreekpunt voor publieke laadinfrastructuur. Het NKL is in 2014 opgericht om bij te dragen aan het realiseren van kostenreducties en zo de businesscase voor publieke laadinfrastructuur rendabel te maken. Voor gemeenten is door het NKL het speciale Kennisloket in het leven geroepen.

NOx

Een naam voor de groep verbindingen van stikstof en zuurstof. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor.

 

OCPP (Open Charge Point Protocol)

Een open laadprotocol wat de communicatie tussen laadpunten en een back-officesysteem regelt. Het OCCP is door Nederlandse organisaties ontwikkeld en wordt ook door andere (internationale) partijen gebruikt.

Operational lease

De meest gekozen leasevorm waarbij men een vast bedrag per maand betaalt waarmee de kosten voor aanschaf, onderhoud en verzekering gedekt zijn. De leasemaatschappij blijft volledig eigenaar van de auto, en daarmee is operational lease in feite een vorm van huren.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Een hybride auto waarvan de accu (het batterijpakket) aan het elektriciteitsnet kan worden opgeladen via een laadstekker. Met opgeladen accu kan ongeveer 20-30 kilometer volledig elektrisch worden gereden.

Privaat laadpunt

Een laadpunt bij een particulier waarmee hij thuis op eigen terrein zijn voertuig kan laden. Elektrische automobilisten zonder een privéparkeerplaats zijn voor het opladen van hun voertuig dan ook aangewezen op publieke laadpunten.

Private lease

Het leasen van een auto door particulieren.

Publiek laadpunt

Een laadpunt dat openstaat voor publiek gebruik; oftewel voor gebruik door álle laadpassen.

Range anxiety

De angst bij de gebruiker dat een batterij van een elektrisch voertuig eerder opraakt dan dat het volgende laadpunt zich aandient.

Range extender

Een verbrandingsmotor die wordt ingeschakeld als de batterijen van een elektrisch voertuig bijna leeg zijn.

Regenereerbare energie

Energie die na gebruik kan worden omgevormd voor herhaald gebruik. Een voorbeeld is remenergie.

Remenergie (regeneratief remmen)

Via regeneratief remmen wordt de energie die vrijkomt bij het remmen teruggeleverd aan de elektromotor of het batterijpakket.

Rotatiesensor

Deze sensor van een elektrische fiets registreert de draaiing van de trapas en zit bij het kettingblad. Door de rotatiesensor weet de elektromotor van de elektrische fiets dat de gebruiker aan het fietsen is. Wanneer men onder een bepaalde trapfrequentie komt, dan wordt de trapondersteuning ingeschakeld. De ondersteuning is echter altijd gelijk en kan handmatig aangepast worden via het display.

Semipubliek laadpunt

Dit laadpunt bevindt zich op privéterrein, maar is wel publiek toegankelijk. Voorbeelden zijn laadpunten bij parkeergarages, retail- en horecalocaties en tankstations.

Smart charging

Smart charging maakt het mogelijk om elektrische auto’s automatisch te laten opladen op tijden dat het elektriciteitsnet niet zo zwaar belast wordt, zonder dat de automobilist daar iets van merkt.

Snelladen

Via snelladen kan men elektrische auto’s die hiervoor geschikt zijn binnen maximaal 30 minuten voor minimaal 80 procent volladen. Of een auto kan snelladen hangt af van de accu van de auto en van het batterijmanagementsysteem in de auto. Op dit moment is het snelladen alleen mogelijk voor auto’s die zijn uitgerust met de ChaDeMo-standaard.

Speedbike (speed pedelec)

De speedbike, oftewel de speed pedelec, is een elektrische fiets die een snelheid van 45 kilometer per uur kan halen. Het is een kruising tussen een elektrische fiets en een snorfiets.

TCO (Total Cost of Ownership)

De TCO van een elektrische auto, oftewel kostprijsberekening, is een financiële indicatie van de totale directe en indirecte kosten van een elektrische auto. De TCO van een elektrische auto wordt naast de aanschafprijs en restwaarde in grote mate bepaald door de energie-efficiëntie.

Trapkrachtsensor

Deze sensor op een elektrische fiets registreert hoe zwaar men trapt en zit op het achterpad. Een trapkrachtsensor merkt het op wanneer de trapfrequentie goed is en registreert extra kracht op de trappers. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer het erg hard waait, men vanuit stilstand vertrekt of wanneer men iemand aan het inhalen bent. Zodra de trapkrachtsensor extra druk opmerkt, wordt er automatisch extra ondersteuning ingeschakeld.

Trapondersteuning

De meeste moderne elektrische fietsen zijn voorzien van trapondersteuning. Men moet wanneer men fietst nog wel trappen om vooruit te komen, maar krijgt hulp van een elektromotor. De elektromotor, de accu en de fietscomputer van een elektrische fiets werken samen om energie te leveren om het trappen te ondersteunen.

V2G (Vehicle2Grid)

V2G-technologie maakt het mogelijk dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om energie aan het elektriciteitsnet terug te leveren.

VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)
Verlengd privaat laadpunt

Een laadpunt op de openbare weg vanuit particuliere huisaansluitingen. Bij dit laadpunt loopt een veilig geïnstalleerde kabel onder het trottoir door naar het publiek toegankelijke laadpunt voor de deur van de particulier. Derden die gebruikmaken van dit laadpunt betalen een redelijke vergoeding aan de particulier die zijn huisaansluiting beschikbaar heeft gesteld.

Vrije keuze energieleverancier

De mogelijkheid voor elektrische auto’s om stroom te laden van een energieleverancier naar keuze.

Waterstof

Waterstof (H) is het kleinste atoom. Via een brandstofcel (fuel cell), die via waterstof en lucht elektriciteit opwekt, kan een fuel cell electric vehicle (FECV) - oftewel waterstof-elektrische auto - worden aangedreven.

Well-to-wheel

Well-to-wheel betekent dat zowel de emissies die door het voertuig zelf worden uitgestoten tijdens het gebruik (tank-to-wheel emissies) als de emissies die vrijkomen tijdens de winning, raffinage en transport van de brandstoffen of elektriciteit worden meegerekend.

Wisselstroom (alternating current, AC)

Met wisselstroom wordt doorgaans de vorm van elektriciteit (elektrische energie) bedoeld, zoals die via het elektriciteitsnet wordt geleverd aan woningen en andere gebouwen. Wisselstroom wordt gebruik voor het opladen van elektrische voertuigen via mode 1, mode 2 en mode 3. In het Engels wordt de term alternating current gebruikt, afgekort tot AC. Wisselstroom is een elektrische stroom met periodiek wisselende stroomrichting. Wisselstroom is de tegenhanger van gelijkstroom. In Europa gebruikt men wisselstroom en is dit 3-fasenetwerk overal beschikbaar.

Video van de week | Definitieve ontwerp Tesla Model 3 bijna af

Elon Musk, chief executive officer van Tesla, heeft tijdens de Code Conference in Rancho Palos Verdes in Californië gemeld dat het ontwerp van de Tesla Model 3 bijna definitief is. Over 6 weken is het klaar. Musk laat weten dat er nu al...
Video's|Laatste update:

Foto van de week | Albert Heijn bezorgt boodschappen op elektrische bakfiets

Amsterdam verwelkomt voor het einde van het kalenderjaar 10 elektrische bakfietsen van Albert Heijn. De supermarktketen gaat met de fietsen voorzien van elektromotor boodschappen bezorgen in de hoofdstad. Per direct rijdt er één...
Foto's|Laatste update:

Een rondje om de aarde op een elektrische motorfiets, wie helpt? | Column Godfried Puts (AutomotiveNL)

AutomotiveNL ondersteunt het TU/e studententeam STORM in haar ambitie om in 80 dagen, met een zelfontworpen elektrische motorfiets, een rondje om de aarde te rijden. STORM klopte ruim anderhalf jaar geleden bij mij aan met de vraag of ik hun team...
Nieuws|Laatste update:

Het nieuws in 1 minuut | maandag 6 juni – zondag 12 juni 2016

Emco vergroot actieradius e-scooters met 30 procent De Duitse scooterfabrikant emco heeft een li-ion accu met een grotere capaciteit geïntroduceerd. Daarmee wordt de actieradius met 30 procent vergroot en kan met een dubbele accu zelfs een...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

RVO organiseert matchmaking en kennisuitwisseling rondom 's werelds groot elektrisch vervoerconferentie EVS29

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert van 18 tot en met 23 juni 2016 een matchmaking en kennisuitwisseling rondom 's werelds groot elektrisch vervoerconferentie: de EVS29 in Montreal in Canada. Van 19 tot en met 22 juni...
Nieuws|Laatste update: