©Liander

Foto van de week | Liander maakt elektrisch laden mogelijk bij windstilte

Foto's|Laatste update:

Liander heeft in Geldermalsen het snellaadplein WattHub gerealiseerd. Het biedt de mogelijkheid om meer dan 40 bouw- en vrachtwagens tegelijkertijd van elektriciteit te voorzien.

Dijkversterking
Om de dijkversterking van Tiel en Waardenburg in opdracht van Waterschap Rivierenland emissieloos uit te voeren, was er behoefte aan een snellaadplein om groot materieel en vrachtwagens van duurzame stroom te voorzien. Omdat zo’n snellaadplein nog niet bestond, ging ‘Mekante Diek’ – de samenwerkingsvorm tussen de bedrijven Dura Vermeer, Van Oord en Ploegam – op zoek naar een alternatieve oplossing en kwam zo terecht bij de burgerwindcoöperatie Betuwewind.

WattHub ligt op het terrein van Avri in Geldermalsen; naast de A15, windmolens en zonnepanelen. Het wordt gevoed met duurzame stroom van Betuwewind en kan in de toekomst mogelijk zonne-energie van Avri Solar gebruiken.

Altijd vol
Belangrijk was dat de batterijen op het laadplein altijd vol moesten zijn voordat de werkdag begon. Tijdens de nachtelijke uren, wanneer er meestal ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is, gebruikt Betuwewind nu stroom uit het elektriciteitsnet in geval het ’s nachts onvoldoende waait. Voor de overige momenten heeft Liander een capaciteitsbeperkend contract afgesloten met Betuwewind en Avri Solar. Met deze flexibele contractvorm kan Liander ondernemers oproepen om tijdelijk de teruglevering van stroom te verminderen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op het net, en kan de netbeheerder extra aansluitingen realiseren voor de wind- en zonneparken.

Zo gaf Liander recent aan Betuwewind de opdracht om een uur lang 2 megawatt minder stroom terug te leveren om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Betuwewind voldeed aan deze opdracht en eventuele inkomstenverliezen werden vergoed. Op deze manier groeit het aandeel duurzame energie in de regio en voorkomen we overbelasting van het net.

 

‹ Naar overzicht