©Oleksandr Tkachenko | Dreamstime.com

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren gewijzigd

Nieuws|Laatste update:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) wijzigt. Wil men een nieuwe elektrische personenauto kopen of leasen? Dan kunnen consumenten nog tot en met 29 oktober 2020 in aanmerking komen voor de subsidie van 4.000 euro voor een nieuwe elektrische personenauto.

Nieuw budget voor nieuwe auto’s vanaf 1 januari
De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is erg populair onder autobezitters. Voor nieuwe elektrische auto’s is in 2020 meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget. Om die reden worden aanvragen na 29 oktober 2020 afgewezen vanwege het ontbreken van budget. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet men een koop- of leaseovereenkomst hebben die niet ouder is dan 60 dagen.

Vanaf 1 januari 2021 is er nieuw budget beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor dit budget moet de overeenkomst op 1 januari 2021 of later gesloten zijn.

Nog wel budget voor gebruikte auto’s
Voor gebruikte auto’s is er op dit moment nog wel subsidiebudget voor 2020. Hiervoor geldt dat consumenten subsidie kunnen aanvragen zolang er budget beschikbaar is.

‹ Naar overzicht