©Dennis van De Water | Dreamstime.com

25 maart 2021 | Webinar: elektrische mobiliteit, wat komt er op ondernemers en op gemeenten af?

Nieuws|Laatste update:

De Nederlandse binnensteden moeten gezonder, groener en klimaatneutraal worden. Overheden lanceren daarvoor vele acties, zoals Zero-Emissie Stadslogistiek (zie Op weg naar ZES) met convenanten met Transport & Logistiek Nederland, met Vexpan over parkeergarages, met de financiële ondersteuning van het elektrificeren van bedrijfswagens en met meer ruimte voor fietsen, lopen en groen in steden. Binnen enkele jaren kunnen fossiele auto’s en busjes diverse binnensteden niet meer in. Klanten, bezorgers en medewerkers moeten dan wel kunnen opladen. Vanaf 15 maart is er subsidie op elektrische vrachtwagens en vanaf 23 maart nieuw budget voor innovatieve transportplannen. Zijn ondernemers en gemeenten zich voldoende bewust van wat er allemaal op ze afkomt? Weten ze hoe ze zich kunnen voorbereiden?

In dit webinar op 25 maart 2021 tussen 10.00-11.30 uur behandelen experts wat er allemaal verandert. Wat zijn plannen, dilemma’s en oplossingen? Sprekers zijn:

  • Sibolt Mulder, Ministerie van IenW, Duurzame Mobiliteit
  • Sebastiaan Dommeck, Zuid Limburg Bereikbaar (Zuid-Limburg Bereikbaar)
  • Mark Luikens, Zuid Limburg Bereikbaar, Logistiek makelaar Arnhem en Nijmegen
  • Jos Streng, gemeente Rotterdam
  • Benjamin Groenewolt, gemeente Enschede
  • Branko Schuurman, directie DHL Parcel
  • Fred Lameijer, hoofd facilitair bij Dolmans Landscaping
  • Edwin van Gastel, Dé Duurzame Uitgeverij, website NederlandElektrisch.nl 

Vincent Everts modereert dit webinar. Hij zorgt voor ruimte voor vragen en discussie. Het webinar zal op 25 maart 2021 via deze pagina en YouTube (klik hier) te volgen zijn.

‹ Naar overzicht