©Buurserstraat 386 | Dreamstime.com

Doe mee aan de enquête over het serviceniveau bij publieke laadpunten

Nieuws|Laatste update:

EVConsult onderzoekt in opdracht van NKL hoe het laadnetwerk in Nederland functioneert, via een enquête over het serviceniveau bij publieke laadpunten. De vraag ‘Hoe functioneert ons laadnetwerk?’ staat centraal bij de ontwikkeling van een benchmark over het serviceniveau bij publieke laadpunten.

Verschillen in laadsnelheid
Laurens van Mourik, consultant elektrische mobiliteit bij EVConsult, onderzoekt dit in opdracht van NKL. De groeiende markt voor elektrisch vervoer maakt dat er steeds meer behoefte is aan harde data over de bestaande laadinfrastructuur. Zijn laadpalen gemakkelijk vindbaar? Is de laadpaal het meeste van de tijd beschikbaar voor laadsessies? Met welke snelheid wordt er bij een laadpaal geladen? ‘Vanuit gebruikers komen er steeds meer vragen over bijvoorbeeld de juistheid van tarieven en de verschillen in laadsnelheid van laadpalen’, weet Van Mourik. ‘De elektrische rijder heeft nu voorkeuren voor bepaalde laadpalen op basis van zijn eigen ervaringen. Er zijn verschillen in de gebruiksvriendelijkheid bij publieke laadpalen, maar die worden nog niet onderbouwd met data.’

Klantreis
Om tot de juiste onderzoeksmethode te komen, is een longlist samengesteld met indicatoren waar een elektrisch rijder mee te maken heeft. Van het zoeken naar een laadpaal, via het laden zelf tot aan de afrekening met de exploitant van de laadpaal. De longlist is voor eventuele aanvullingen gedeeld met stakeholders, waarbij ook de door in-Novation ontwikkelde klantreis is betrokken. Om vanuit het perspectief van de elektrische rijder te bepalen welke indicatoren van belang zijn, is een enquête opgesteld. Elektrische rijders kunnen in de enquête aangeven welke indicatoren voor hen van belang zijn. Uiteindelijk zal voor de belangrijkste indicatoren een servicebenchmark worden uitgevoerd, om de gebruiksvriendelijkheid op deze punten te meten.

‘De enquête onder elektrische rijders is leidend om de longlist terug te brengen tot een shortlist met 5 tot 10 indicatoren die we meetbaar willen maken. De opzet van de servicebenchmark is echt vanuit het oogpunt van de gebruiker’, zegt Van Mourik. ‘Het is geen rocket science, de meeste indicatoren zijn terug te voeren tot de thema’s vindbaarheid, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Toch is het grappig om te zien dat er wel degelijk verschil is in wat elektrische rijders belangrijk vinden. Waar de een de laadsnelheid van een laadpaal belangrijk vindt, hecht een ander meer waarde aan een aangename plek om de auto op te laden.’

Ben je EV-rijder en wil je ook jouw ervaringen delen om tot een template voor de servicebenchmark te komen? Vul dan hier de enquête in.

 

‹ Naar overzicht