©Mike van Schoonderwalt | Dreamstime.com

Terminal Tiel gaat containers 100 procent elektrisch overslaan van vrachtauto naar boot

Nieuws|Laatste update:

CTU Rivierenland legt in Tiel een 100 procent elektrische terminalkraan aan. Via deze terminal worden goederen overgeslagen van weg naar water. Transport over water leidt tot minder vrachtwagenbewegingen en daardoor minder emissies. Met de elektrische kraan worden de containers 100 procent elektrisch overgeslagen van vrachtauto naar boot. Zodat ook het omladen schoner is en tot minder CO2, NOX en minder fijnstof leidt.

Bijdrage provincie
Provincie Gelderland draagt financieel bij aan de aanleg van de elektrische infrastructuur voor deze elektrische kraan. Het initiatief voor deze elektrische kraan komt van CTU en maakt onderdeel uit van de terminal in Tiel. Achter deze terminal zit de Theo Pouw Groep. Dit bedrijf recyclet bouwmaterialen en past deze op een zo hoogwaardige manier toe in de grond, water en wegenbouwsector, beton en asfaltketen.

Met deze elektrische kraan vermindert CTU in 10 jaar 6.783 ton CO2, 77.638 ton NOx en 7.896 ton fijnstof. De bijdrage van provincie Gelderland is 130.000 euro op een project van ruim 3,5 miljoen euro. 

‹ Naar overzicht