©ElaadNL

Nederlandse communicatieprotocollen voor laden elektrische auto’s de standaard in Amerika: ‘Nu Europa nog’

Nieuws|Laatste update:

In de plannen van president Joe Biden om Amerika versneld over te laten schakelen op elektrisch rijden, is een belangrijke rol weggelegd voor in Nederland ontwikkelde technologie. Alle laadinfrastructuur die wordt gebruikt in de Verenigde Staten dient namelijk voortaan te voldoen aan twee belangrijke protocollen die in Nederland zijn ontwikkeld: OCPP en OCPI. Zo garandeert Amerika dat verschillende systemen door middel van een speciaal ontwikkelde standaardtaal op uniforme wijze met elkaar kunnen communiceren. ElaadNL en NKL roepen de Europese Unie op het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen.

500.000 nieuwe laadpalen
Als het aan de regering Biden ligt worden er voor 2030 verspreid over Amerika 500.000 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst die werken volgens de 2 van oorsprong Nederlandse open protocollen (red. zie kader). Dat blijkt uit de gedetailleerde toelichting die de Amerikaanse regering heeft gepubliceerd als aanvulling op de bekendmaking.

Over een kleine 7 jaar dient ten minste de helft van alle nieuwe auto’s die in de Verenigde Staten worden verkocht elektrisch te zijn. Om al deze auto’s te kunnen laten rijden, is het nodig dat de laadinfrastructuur verder wordt uitgebouwd. Voor het opladen van elektrische voertuigen komt 7,5 miljard Amerikaanse dollar beschikbaar.

Mooie opsteker
‘Een mooie opsteker voor Nederland en voor elektrisch vervoer’, aldus directeur Onoph Caron van ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland: ‘Nederland is pionier als het gaat om laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Daarbij hebben we van het begin af aan bewust gekozen voor open protocollen zodat je niet vast zit aan een bepaald merk. Wat hier klein begonnen is, is uitgegroeid tot een wereldstandaard.’

Directeur Roland Ferwerda van Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) vult aan: ‘Dat de Verenigde Staten er nu de norm van maakt is een enorme mijlpaal. Nu Europa nog!’ 

EU nog niet zover
De Europese Unie (EU) is nog niet zover als AMerika. Vooralsnog omarmt zij niet de van oorsprong Nederlandse  protocollen als officiële maatstaf. Europa lijkt te koersen op een eigen systeem met inzet van de International Electrotechnical Commission (IEC) in Genève. Caron en Ferwerda vinden dit een gemiste kans en roepen de EU op om de weg van Amerika te volgen.

Caron: ‘Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Ontwikkeling en implementatie van een nieuw systeem vertraagt de energietransitie in Europa.’ Ferwerda: ‘ISO en IEC zijn de gangbare plaatsen voor ontwikkeling van open standaarden, maar nu ligt er al een marktstandaard. Als toch gekozen wordt voor een ander systeem dan wat nu in de rest van de wereld gangbaar is, met Amerika en Zuid-Korea voorop, zullen hoge transactiekosten ontstaan voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven en innovaties zullen kostbaarder zijn om te implementeren.’

Internationale standaardtaal voor laadpalen

Het Open Charge Point Protocol (OCPP) kwam in 2009 in Nederland tot stand op initiatief van ElaadNL en geldt inmiddels als internationale leidraad waar veel producenten van laadpaalapparatuur gebruik van maken. In het protocol staat nauwgezet beschreven hoe de communicatie tussen het oplaadpunten voor elektrische auto’s en de daaraan gekoppelde backofficesystemen dient te verlopen. Als fabrikanten OCPP toepassen garandeert het dat verschillende systemen door middel van een speciaal ontwikkelde standaardtaal op uniforme wijze met elkaar kunnen communiceren. Het zorgt voor interoperabiliteit in het beheer van laadpalen en voorkomt ketenafhankelijkheid van bepaalde merken of fabrikanten. Sinds een aantal jaar wordt OCPP beheerd door de speciaal hiervoor opgerichte Open Charge Alliance.

Het Open Charge Point Interface (OCPI) is ook in Nederland begonnen en verder ontwikkeld op initiatief van NKL. Dankzij deze internationale maatstaf, die net als OCPP door alle fabrikanten gratis te gebruiken is, kunnen gebruikers van een elektrische auto bijna volstaan met één en dezelfde laadpas. Net als bij het ‘roamen’ met je mobiele telefoon kun je dankzij OCPI met één aanbieder toch gebruik maken van alle laadnetwerken. Naast gebruiksgemak biedt OCPI nog andere voordelen: het protocol is de consument behulpzaam bij het inzicht krijgen in belangrijke gegevens zoals locatie, toegankelijkheid en prijzen. Daarnaast ontvangt de bestuurder van de elektrische auto mede door OCPI één factuur. Sinds 2020 wordt OCPI beheerd door de EVRoaming Foundation, die speciaal voor dit doel is opgericht door NKL en betrokken marktpartijen.

‹ Naar overzicht