©Ninlawan Donlakkham | Dreamstime.com

Nieuwe editie van veelgestelde vragen en antwoorden over elektrisch rijden online

Nieuws|Laatste update:

De redactie van Nederland Elektrisch heeft een nieuwe, bijgewerkte versie van de veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) over elektrisch rijden gepubliceerd. Door de kennis van een groot aantal partijen samen te brengen, worden de meest dringende vragen bij elkaar gebracht en beantwoord. De FAQ biedt duidelijkheid met zo goed mogelijk uitgelegde feiten over verschillende onderwerpen als de kosten van elektrisch rijden, de CO2-uitstoot, het opladen en de productie van batterijen.

De vragen en antwoorden zijn verzameld door alle belangenorganisatie die deelnemers zijn aan het Formule E-Team. Van ANWB en Milieu Centraal tot BOVAG, RAI Vereniging, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging Elektrische Rijders, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), Dutch Organisation for Electric Transport (DOET), Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MRA Elektrisch (mede namens het Interprovinciaal Overleg), kennis- en innovatiecentrum ElaadNL (ook namens de netbeheerders) en het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur (NKL).

Naar de veelgestelde vragen en antwoorden.

‹ Naar overzicht