©Balakate | Dreamstime.com

Nieuw actieplan voor prijstransparantie bij laden elektrische auto’s

Nieuws|Laatste update:

Rijders van een elektrische auto’s moeten er op kunnen vertrouwen dat zij altijd en overal eenvoudig kunnen laden én dat ze bij een laadpaal direct kunnen zien wat de laadsessie kost. Samen met de overheid, marktpartijen en andere belanghebbenden heeft de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) een actieplan opgesteld om de prijstransparantie voor elektrisch laden te verbeteren.

Actielijnen
In het Actieplan Prijstransparantie worden concrete maatregelen en acties voorgesteld om de prijstransparantie te verhogen. Dit zodat een elektrische rijder die bij een laadpaal staat direct duidelijk is wat de laadsessie moet gaan kosten. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de laadsessie. Ook moet de mogelijkheid om te laden zonder laadpas aangeboden worden, het zogenaamde ad-hoc laden.

De actielijnen van het actieplan zijn: Informeren en Bewustwording, Open Data, Prijsvermelding ter plekke, Ad hoc laden, Laden met abonnement, Harmoniseren tarieven en prijsopbouw, Monitoring en Contractmanagement; en Toezicht.

Het volledige actieplan is hier te vinden.

‹ Naar overzicht