English
©(foto: ElaadNL)

Minister Kamp presenteert visie op laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Nieuws|Laatste update:

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de visie van het kabinet op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Bovendien stelt de minister 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur.

‘Er zijn twee grote – voor de visie op de laadinfrastructuur relevante – bewegingen zichtbaar, namelijk de verdere opkomst van elektrisch vervoer (auto’s, bestelwagens, bussen) en de ontwikkeling naar slimmere en steeds autonomere mobiliteit. Het tempo en de richting van de transities naar een koolstofarme economie en autonome mobiliteit zijn nog met veel onzekerheden omgeven’, aldus Kamp in zijn brief.

Om duiding, richting en onderbouwing te geven heeft minister Kamp aan Ecofys en TU Eindhoven gevraagd om een scenariostudie uit te voeren waarin de belangrijkste variabelen ten aanzien van de ontwikkeling van de laadinfrastructuur onderzocht worden. Elementen van deze scenariostudie vormen een basis voor zijn visie. Kern van de visie van het kabinet is het optimaal accommoderen van slim elektrisch vervoer in Nederland. Het doel is dat de laadinfrastructuur de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland accommodeert. ‘Dit betekent dat er voldoende laadinfrastructuur is, zodat de toename van het aantal elektrische voertuigen niet wordt belemmerd’, aldus minister Kamp.

‘De komende jaren wordt toegewerkt naar een situatie waarin de businesscase voor laadinfrastructuur rendabel is’, vervolgt de minister. ‘Dit vraagt ook om een veranderende rol van de overheid bij de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. In de huidige fase van stimulering via onder andere de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur is ingezet op verdere kostprijsreductie door innovatie, efficiencyverbetering en stimulering van uitrol en opschaling. Deze Green Deal draagt er aan bij dat openbare laadinfrastructuur zich over enkele jaren ook zonder directe overheidsstimulering verder kan ontwikkelen.’

Minister Kamp refereert verder aan bevindingen van het Nationaal Kennisplatform Publieke Laadinfrastructuur (NKL). ‘De komende jaren wordt toegewerkt naar een situatie waarin de business case voor laadinfrastructuur rendabel is. Het NKL schat in dat de business case voor publieke laadinfrastructuur in 2020 rendabel zal zijn. Via onder andere de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur zetten de partijen in op een verdere kostprijsreductie door innovatie, efficiencyverbetering en stimulering van uitrol en opschaling. Deze Green Deal draagt eraan bij dat openbare laadinfrastructuur zich over enkele jaren ook zonder directe overheidsstimulering verder kan ontwikkelen.’

Zoals bekend stelt de Rijksoverheid als onderdeel van de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ voor de periode 2016-2018 een bijdrage van in totaal  5,7 miljoen euro beschikbaar aan medeoverheden voor het realiseren van laadinfrastructuur. De bijdrage van de Rijksoverheid is beschikbaar voor alle mede-overheden (gemeente, provincie of regio) in Nederland die bereid zijn de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur te stimuleren en die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Hiermee worden naar verwachting in totaal circa 10.000 publieke laadpunten gerealiseerd. De meeste laadpalen van de Green Deal worden volgens Kamp nu en in de komende jaren (2016-2018) gerealiseerd. ‘De verwachting is dat het budget in 2017 uitgeput is; om die reden om die reden hoog ik hoog ik vanuit de begroting van mijn ministerie de bijdrage aan dit budget op met 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen in de periode 2017 nog circa 3000 extra publieke laadpunten gerealiseerd worden.’

‹ Naar overzicht

Publicatie van de maand | Factsheet elektrische auto's veilig opladen in parkeergarages

Recentelijk is ophef ontstaan over de vermeende onveiligheid van het laden en stallen van elektrische auto’s in parkeergarages. Voor brancheorganisatie Dutch Organisation for Electric Transport (Vereniging DOET) aanleiding om de discussie over...
Publicatie van de maand|Laatste update:

Rijksoverheid investeert met 6 regio's in aanleg laadpalen: komend jaar 213 laadpunten per werkdag nodig

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat samen met 6  regio’s en de netbeheerders en  aan de slag om slim en snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Hiertoe tekenen de partijen vandaag een...
Nieuws|Laatste update:

Elektrisch rijden aantrekkelijk voor groot deel automobilisten met conventionele auto’s

Het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) heeft onlangs het rapport ‘Met de stroom mee, het stimuleren van elektrisch rijden’ gepubliceerd waaruit blijkt dat elektrisch rijden een interessante optie is voor een groot deel van de automobilisten...
Nieuws|Laatste update:

Onlinesupermarkt Picnic neemt duizendste elektrische bezorgenwagen in gebruik

Onlinesupermarkt Picnic heeft een mijlpaal bereikt: de duizendste elektrische bestelwagen van het bedrijf is de weg op. Dit maakt de onlinesupermarkt naar eigen zeggen koploper op het gebied van duurzame stadslogistiek. De wagentjes reden tot nu toe...
Foto's|Laatste update:

Het nieuws in 1 minuut | maandag 15 juni – zondag 5 juli 2020

Elektrische deelauto's voor 15 Oost-Vlaamse gemeenten In 15 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten zijn vanaf nu 1 tot 3 elektrische deelwagens ter beschikking via het regionaal deelsysteem van Valckenier Share. Hoewel autodelen in Vlaanderen aan een...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update: