©RVO.nl

Publicatie van de maand | Omzet Nederlands bedrijfsleven elektrisch vervoer groeit tot 1,3 miljard euro

Publicatie van de maand|Laatste update:

Het productievolume van de sector voor elektrisch vervoer in Nederland is de afgelopen 2 jaar met maar liefst 44 procent gestegen en komt daarmee in 2019 op 1,3 miljard euro. Dit blijkt uit het rapport  'Verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer 2017-2018' wat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is gepubliceerd.

De grote stijging van de omzet is sterk te zien bij bedrijven die zich bezighouden met nieuwbouw en ombouw van elektrische voertuigen, maar vooral ook bij de bedrijven die zich richten op de laadinfrastructuur en smart grids. Het aantal banen voor de sector steeg hierdoor naar 4.290 voltijdbanen (fte) per eind 2018.

Nederland behoort tot een van de wereldwijde koplopers op het gebied van elektrisch vervoer. Dit resulteert in een hoog marktaandeel nieuw verkochte elektrische auto’s. Ook heeft Nederland het hoogste aantal (semi)publieke laadpunten van Europa en behoort men op het terrein van open standaarden voor laadinfrastructuur en slim laden tot de wereldtop. Dit is belangrijk voor de economische groei want het fundament van bedrijven in de Nederlandse elektrisch vervoer (ev-)sector is gebouwd op de thuismarkt. Tussen 2017 en 2018 is de ev-adoptie sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, zo reden er eind vorig jaar 44.984 volledig elektrische personenauto’s rond. Deze trend zet door in 2019, op 30 september dit jaar waren dit al 74.961 auto’s.

De stijging is echter breder dan alleen personenauto’s. Zo kunnen de fabrikanten van elektrische bussen, light electric vehicles (lev's) en trucks zich verheugen op een groei naar vraag van hun producten. Mede door het stijgend aantal aanbestedingen van (buitenlandse) overheden die zicht richten op zero-emissiebussen. De toegevoegde waarde aan de economie steeg hierdoor van 300 miljoen euro in 2016 naar 420 miljoen euro in 2018.

Bert Klerk, voorzitter van het Formule E-Team, benadrukt nogmaals het belang van consistente stimulering vanuit de overheid voor elektrisch vervoer: 'Het rapport ‘’verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer 2017-2018’’ laat zien dat die stimulering niet alleen een kostenpost is maar ook verdienpotentieel voor de BV Nederland oplevert. Naast fiscale stimulering zijn ook de afspraken die partijen hebben gemaakt in vooral de Nationale Agenda Laadinfrastructuur van groot belang voor de ontwikkeling van de sector en het daaraan gekoppelde verdienpotentieel.'

Titel publicatie: Verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer 2017-2018
Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Publicatiedatum: Oktober 2019

‹ Naar overzicht