English
©ElaadNL | Mercedes Benz

Publicatie van de maand | ‘Elektrische bestelvoertuigen gaan inhaalslag maken’

Publicatie van de maand|Laatste update:

Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL komen in de Outlook “Elektrisch op bestelling” in 3 scenario’s tot de voorspelling dat e-bestelwagens een inhaalslag gaan maken. Daarbij kijken zij ook naar de impact van een (snel)groeiend aantal elektrische bestelvoertuigen op de benodigde infrastructuur.

Snellere stijging vanaf 2024
Op dit moment rijden in Nederland 940.000 bestelvoertuigen rond. Hiervan zijn er bijna 5.000 elektrisch (0,5 procent). Dit loopt achter bij volledig elektrische personenauto’s in Nederland. Volgens de analyses in de nieuwe ElaadNL Outlook zal het aantal elektrische bestelvoertuigen de komende paar jaar nog relatief langzaam groeien, maar zal het aantal vanaf 2024 sneller gaan stijgen. In het middenscenario zal in 2025 het aantal al stijgen tot meer dan 60.000, in 2030 tot meer dan 260.000. In het hoogste scenario zijn die aantallen respectievelijk meer dan 100.000 en meer dan 360.000. Voor netbeheerders zijn deze scenario’s van belang om in te schatten hoeveel er in de toekomst geladen gaat worden op het energienet en hoe dat met slim laden in goede banen kan worden geleid.

Zero-emissie-zones
Vanaf 2025 zijn brandstofauto’s en -bestelbussen niet meer welkom in een groot deel van de binnensteden in Nederland. Dit zullen zogenoemde zero-emissie (ZE)-zones worden. Voor veel bedrijven die actief zijn binnen deze zones die afhankelijk zijn van bestelbussen, zoals bouwvakkers en pakketdiensten, zal deze beleidswijziging direct van invloed zijn.

Tot die tijd constateren de onderzoekers echter ook een technologische vooruitgang. De actieradius en laadvermogens van elektrische bestelvoertuigen van de afgelopen jaren was slechts voldoende voor een klein deel van de markt. De eigenschappen van de elektrische bestelvoertuigen die de komende jaren op de markt komen, zijn echter zoveel beter dat het overgrote deel van de afnemers hun dieselbussen voor elektrische bussen in zullen ruilen.

De bouw en handel zijn 2 segmenten die samen meer dan de helft van de bestelvoertuigen bevatten. Sommige segmenten hebben specifieke kenmerken en laadbehoeften. Bijvoorbeeld in de bouw worden voertuigen vaak mee naar huis genomen en moeten sommige voertuigen met een aanhanger kunnen rijden. De voertuigen zullen deels bij bedrijven en deels in woonwijken (publieke laadpaal of bij mensen op de oprit) gaan laden. Voor het laden in woonwijken is te zien dat in stedelijke gebieden vooral publieke laadpunten benodigd zijn. Dit komt doordat mensen daar vaak geen ruimte hebben om op privéterrein te laden. In gebieden waar verhoudingsgewijs meer eigen opritten zijn, zien we dat er meer thuis geladen kan worden en er minder publieke laadpunten benodigd zijn voor elektrische bestelvoertuigen. Het laadvermogen en laadprofiel van de voertuigen is vergelijkbaar met personenauto’s, maar bestelvoertuigen maken meer kilometers en hebben een hoger verbruik per kilometer. Daardoor is de verwachting dat ze iedere avond een laadpaal nodig hebben (op werk of thuis).

Anticiperen op laadvraag
De prognoses van de groei, laadlocaties en benodigde laadvermogens uit de Outlook helpen netbeheerders om te anticiperen op de laadvraag van de elektrische bestelvoertuigen. Zo zijn er voor publieke laadpunten nieuwe aansluitingen nodig. Daarnaast constateren de onderzoekers dat veel huizen nog een 1-fase-aansluiting hebben voor elektriciteitslevering, die minder geschikt is om dagelijks een elektrisch bestelvoertuig met een flinke batterij te kunnen laden. Zij verwachten dan ook dat veel huiseigenaren de wens zullen krijgen om te verzwaren naar een 3-fase-aansluiting.

Anticiperen op de groeiende laadvraag kan ook door middel van smart charging; de techniek om de laadsnelheid van een laadpaal af te stemmen op de beschikbaarheid van (duurzame) energie op het energienet. Zowel bij bedrijven als in woonwijken kan de avondpiek in het laadprofiel van deze voertuigen verschoven worden naar de nacht. Dit zorgt ervoor dat zowel bedrijven als huizen optimaal gebruik kunnen maken van de capaciteit van hun netaansluiting.

Titel publicatie: Elektrisch op bestelling | De ontwikkeling van elektrische bestelvoertuigen in Nederland t/m 2035
Organisatie: ElaadNL
Publicatiedatum: Mei 2020

‹ Naar overzicht

23 woningcorporaties presenteren mogelijkheden van laadpunten elektrische auto's voor huurders

23 woningcorporaties hebben samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de mogelijkheden onderzocht voor laadpunten bij huurwoningen. Het publiek beschikbare rapport bevat aanbevelingen voor beleid en uitvoering van projecten,...
Publicatie van de maand|Laatste update:

Prinsjesdag: bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen in 2021 gunstiger

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt een  elektrische auto met zonnepanelen in 2021 te gaan bevoordelen. Dat staat in het Belastingplan 2021. Voor elektrische auto’s met zonnepanelen geldt vanaf 2021 volgens de afspraken...
Nieuws|Laatste update:

Het nieuws in 1 minuut | maandag 24 augustus – zondag 6 september 2020

CamperfiXX introduceert elektrische camper Het Nederlandse camperombouwbedrijf CamperfiXX komt met de e-Fixxter op de markt. Deze compacte camper, verkrijgbaar als 4- en als 5-persoons camper, is de ultieme combinatie van camper, vrijetijdsauto en...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Foto van de week | DE NOOD en Ecotap maken van klassieke lantaarnpaal een laadpaal

Het Middelburgse DE NOOD en het Boxtelse Ecotap hebben een klassieke lantaarnpaal gelanceerd die is voorzien van geïntegreerde laadtechniek voor elektrische auto’s: De Klassieke Laadmast (KLM). Dit als alternatief voor de...
Foto's|Laatste update:

Vattenfall plaatst 8.000 extra laadpunten in Noord-Brabant en Limburg

Noord-Brabant en Limburg gunnen de aanbesteding voor een nieuw laadnetwerk in hun provincies aan Vattenfall. Daarmee worden in de komende 4 jaar tot 8.000 extra laadpunten gerealiseerd. Laadpaalkleven tegengaan Uitbreiding van het netwerk voor...
Nieuws|Laatste update: