©Huren en Laden

23 woningcorporaties presenteren mogelijkheden van laadpunten elektrische auto's voor huurders

Publicatie van de maand|Laatste update:

23 woningcorporaties hebben samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de mogelijkheden onderzocht voor laadpunten bij huurwoningen. Het publiek beschikbare rapport bevat aanbevelingen voor beleid en uitvoering van projecten, waarmee woningcorporaties en andere verhuurders hun voordeel kunnen doen.

Rol afhankelijk van parkeersituatie
23 woningcorporaties onderzochten samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de mogelijkheden voor laadpunten bij huurwoningen. Het publiek beschikbare rapport bevat aanbevelingen voor beleid en uitvoering van projecten, waarmee woningcorporaties en andere verhuurders hun voordeel kunnen doen.

Volgens verwachtingen zal naar schatting 15 procent van de huurders in 2030 een elektrische auto rijden, en deze thuis willen opladen. In nagenoeg elke straat en parkeergarage krijgen corporaties dus te maken met vragen om laadpunten. De groeiende vraag naar laadpunten, en recent ingevoerde eisen bij nieuwbouw en renovatie,  waren aanleiding om samen onderzoek te doen.

De rol van de corporatie rond laadpunten, hangt af van hoe er geparkeerd wordt. Een groot deel van de huurders parkeert op publiek terrein. Hier is niet de corporatie maar de gemeente het aanspreekpunt. Bij eengezinswoningen met een eigen parkeerplaats kan de huurder goed zelf investeren in een laadpunt, zeker als dit fiscaal aantrekkelijk is doordat de auto geleased wordt of van de zaak is. Een investering door de corporatie, met verrekening via de huur, kan ook. Bij appartementencomplexen ligt het meer voor de hand dat de corporatie de regierol op zich neemt, zodat huidige en toekomstige vragers gebruik kunnen maken van eenzelfde voorziening. Ook kan de corporatie dan de aansluiting met parkeerbeleid, bemetering en afrekenen van stroom, en brandveiligheid in het oog houden. Als corporaties de regierol op zich nemen, kunnen ze zich laten ontzorgen door marktpartijen voor de plaatsing, het beheer en de verrekening van kosten.

Verder moeten corporaties bij nieuwbouw en renovatie nu al voldoen aan wettelijke eisen, die minimaal het aanbrengen van loze leidingen voorschrijven.

Mogelijkheden en aandachtspunten
Het nu gepubliceerde rapport omvat een toekomstverwachting, wettelijk kader voor investeren en verrekenen, overzicht van mogelijke externe investeerders, technische (on)mogelijkheden. Van hieruit worden verdienmodellen geschetst, en worden aanbevelingen gedaan voor beleid, uitvoering van projecten, technische eisen bij nieuwbouw en renovatie, en randvoorwaarden voor eigen investeringen door huurders.

René Scherpenisse, directeur-bestuurder woningcorporatie Tiwos en bestuurslid bij Aedes, vereniging van woningcorporaties: ‘De vraag van huurders om snel, comfortabel, veilig en goedkoop te kunnen laden, komt de komende jaren ook op woningcorporaties af. Dat betekent iets voor onze nieuwbouw en renovatie, maar ook in de bestaande bouw kunnen we vragen verwachten. Ik ben verheugd dat 23 woningcorporaties hiervoor samen een voorzet hebben gedaan.’

Maarten Corpeleijn van Huur & Energie Consult leidde het project. ‘Met dit publieke rapport kunnen corporaties direct keuzes maken; bij het opstellen van beleid, bij programma’s van eisen nieuwbouw en renovatie én bij aanvragen van huurders.’

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

‹ Naar overzicht