Publicatie van de maand | CBS presenteert oplossing voor zakelijke vertekening statistieken elektrische auto’s

Publicatie van de maand|Laatste update:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) RVO heeft opdracht gegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om onderzoek te doen naar de zakelijke vertekening van de statistieken over elektrische auto’s. Het CBS heeft een oplossing gepresenteerd voor dit fenomeen.

Kentekenregister
Voor particuliere auto’s is bekend – via het kentekenregister – wie de eigenaar is van de auto en dat geeft een goede indicatie voor de standplaats van de betreffende auto. Voor zakelijke auto’s (lease, maar ook zakelijke aanschaf) is de geregistreerde eigenaar vaak niet de berijder van de auto en daarmee is de standplaats van de auto niet vast te stellen via het kentekenregister. Elektrische auto’s worden op dit moment grotendeels zakelijk aangeschaft en geleased. Specifiek voor deze groep auto’s is het daarom ingewikkeld om een goede inschatting te maken wat de standplaats van deze auto’s is. Dit fenomeen staat bekend als ‘zakelijke vertekening’. RVO heeft opdracht gegeven aan het CBS om onderstaand onderzoek uit te voeren. Deze publicatie is een vervolg op het onderzoek naar de zakelijke vertekening uit 2021.

Onderzoek
Het onderzoek combineert verschillende bronnen en komt zodoende tot een eerste grove verdeling van de personenauto’s over de provincies. De tabel en het bijbehorende methoderapport gaan in op een nieuwe verdeling van de Nederlandse (elektrische) personenauto’s waarvoor de auto’s van rechtspersonen (zakelijk en lease) zijn herverdeeld over de provincies op basis van de locatie van de eindgebruiker, per 1 januari 2020 en 1 januari 2021.

De locatie van elektrische voertuigen is relevant in het kader van het groeiende aantal elektrische voertuigen en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur. Het grootste deel van de elektrische auto’s is eigendom van een rechtspersoon. Bij auto’s van rechtspersonen is de geregistreerde eigenaar vaak niet de berijder van de auto en daarmee is de locatie van de eindgebruiker van de auto oftewel de standplaats van de auto niet vast te stellen via de Basisregistratie Voertuigen. Grote aantallen voertuigen staan geregistreerd bij hoofdkantoren of leasebedrijven in plaats van op de locatie van de eindgebruiker. Hierdoor ontstaat een vertekening bij de verdeling naar regio. In dit onderzoek is door middel van koppeling met verschillende bronnen getracht de locatie van de eindgebruiker oftewel de daadwerkelijke standplaats van de auto te achterhalen, om zo tot verbeterde provinciecijfers te komen. De methode die gebruikt is om deze cijfers samen te stellen, is beschreven in het rapport.

Download het onderzoek hier.

‹ Naar overzicht