©Matyas Rehak | Dreamstime.com

NVDE: Nederland kan op korte termijn bijna 30 procent aardolie besparen in het verkeer

Publicatie van de maand|Laatste update:

Nederland kan op korte termijn veel minder aardolie verbruiken. In één jaar kan het aardolieverbruik voor verkeer en vervoer met 10 procent omlaag. In 2030 kan de besparing oplopen naar bijna 30 procent. ‘Terecht is er veel aandacht voor het besparen van aardgas, maar vergeet de mogelijkheden om minder olie te gebruiken niet’, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). ‘De impact op klimaatverandering en uitstoot van stikstof is groot en Rusland verdient doorgaans meer met olie dan met aardgas’.

21 mogelijke maatregelen
​De NVDE stelde een actieplan op met 21 mogelijke maatregelen om op korte en lange termijn aardolie te besparen in verkeer en vervoer. Door deze voorstellen kan de CO2-uitstoot door mobiliteit met 28 procent worden teruggedrongen, en de stikstofoxide-uitstoot door mobiliteit met 27 procent.

Het actieplan bevat allereerst 10 maatregelen om het verbruik van aardolie in de mobiliteit op korte termijn terug te dringen. Deze maatregelen kunnen binnen een jaar 7 miljoen olievaten besparen: 10 procent van de 70 miljoen olievaten die Nederland jaarlijks gebruikt in verkeer en vervoer. Ook de stikstofoxide-uitstoot van mobiliteit zou hiermee ruim 10 procent afnemen, wat bijdraagt aan het oplossen van de stikstofcrisis. Enkele maatregelen zijn het (fiscaal) stimuleren van thuiswerken; gebruik van ov en fiets stimuleren; verdubbel aantal carpoolers; verhogen subsidie voor aanschaf elektrische auto’s voor particulieren en zero-emissie trucks.

Het actieplan noemt verder 11 maatregelen voor de middellange termijn. Met de maatregelen voor korte en middellange termijn samen kan tot 18 miljoen olievaten per jaar worden bespaard in 2030. Daarmee daalt de CO2- en stikstofuitstoot van de mobiliteitssector met zo’n 28 procent ten opzichte van de huidige verwachting. Enkele maatregelen: nieuwe zakelijke personenauto’s verplicht zonder CO2-uitstoot vanaf 2025; versnellen transitie zero-emissie binnenvaart; voortzetten stimulering elektrisch rijden na 2025 om doel van 100 procent elektrische nieuwverkoop in 2030 te halen.

Lees het volledige actieplan hier.

‹ Naar overzicht