©NAL

Publicatie van de maand | Dutch National Charging Infrastructure Agenda

Publicatie van de maand|Laatste update:

Het Nederlandse Klimaatakkoord streeft ernaar dat alle nieuwe personenauto's in 2030 emissievrij zijn. Tegen die tijd telt Nederland naar verwachting 1,9 miljoen elektrische personenauto's. Daarnaast komen er elektrische bussen, bestelwagens, vrachtwagens, binnenvaartschepen en lichte elektrische voertuigen. Nederland heeft een van de dichtste laadnetwerken ter wereld en is Europees koploper op het gebied van elektrisch rijden. Nederland streeft er ambitieus naar om deze positie te behouden en uit te breiden voor alle elektrische mobiliteit. Om een groeiend aantal elektrische voertuigen van elektriciteit te voorzien, moet de beschikbaarheid van oplaadpunten meegroeien. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt eraan om aan deze vraag te voldoen.

In een nieuwe Engelstalige brochure worden de activiteiten van de NAL voor het voetlicht gebracht.

‹ Naar overzicht