©NKL/ElaadNL

Publicatie van de maand | NKL Benchmark 2017

Publicatie van de maand|Laatste update:

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) presenteert de resultaten van de Kostenbenchmark 2017. Hieruit blijkt dat de kostendaling van publieke laadinfrastructuur in 2017 doorzet richting de 35 procent. Samen met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen komt NKL tot de conclusie dat de focus in 2017 verschuift van kostenreductie naar professionalisering van de markt. Om verdere ontwikkeling van de markt te faciliteren, introduceert NKL het volwassenheidsmodel ‘Publiek Laden van Elektrisch Vervoer’.
De trend van kostendaling zoals vastgesteld in 2016 zet in 2017 door. De eenmalige kosten zijn, ten opzichte van 2013 (uitgangsjaar), in 2017 afgenomen met bijna  35 procent. De verwachting is dat deze trend naar 2020 doorzet, inclusief de toename van het verbruik (kWh) per laadpaal per dag. Uit de Benchmark volgt de verwachting dat de eenmalige en periodieke kosten in 2020 tot 40 procent zullen dalen. Dit levert een bijdrage aan de positieve business case voor publiek laden. 

Het reduceren van de kosten was in de afgelopen jaren een belangrijk aandachtsgebied. Deze reductie heeft ertoe geleid dat op dit moment al aanbestedingen plaatsvinden waarbij geen subsidiebijdragen meer nodig zijn. De aandacht verschuift nu naar het professionaliseren van de nog jonge markt van laadinfrastructuur naar een gezonde efficiënte markt.
Binnen de Benchmark 2017 introduceert NKL het Volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer. Met behulp van het model kan de markt vanuit meerdere perspectieven worden beoordeeld. 9 verschillende dimensies zijn binnen de Benchmark gescoord. Het huidige niveau en het ambitieniveau voor 2020 zijn zo in kaart gebracht. Naast aandacht voor kostenreductie, is aandacht voor de eindgebruiker, de beschikbare kennis en processen van aanvraag tot beheer. Het model helpt het niveau van volwassenheid op zowel individueel als op marktniveau bepalen. Overheden en marktpartijen kunnen op basis van het model vaststellen op welke dimensies zij de komende jaren moeten inzetten. 

Titel publicatie: NKL Benchmark 2017
Organisatie: NKL
Publicatiedatum: Oktober 2017

‹ Naar overzicht