English

Elaad-lezing 'Cybersecurity en Laadinfrastructuur'

Shows & events|Laatste update:

ElaadNL organiseert in samenwerking met het NKL een speciale editie van de Elaad-lezingen. Centraal staat het thema Cybersecurity in relatie tot laadinfrastructuur van elektrisch vervoer. Deskundige sprekers uit de wetenschap, de journalistiek en het netbeheer nemen deelnemers mee in de wereld van de Cybersecurity.

Gezamenlijk belang van de markt
Er is een gezamenlijk belang om dit onderwerp als markt binnen de gehele keten onder de aandacht te brengen. Zeker omdat incidenten gevolgen kunnen hebben voor de markt als geheel. Voorkomen is beter dan genezen. NKL start een verkenning om te bepalen welke aandachtspunten van belang zijn. Welke leiden voor individuele marktpartijen tot aanvullende inzichten en welke onderwerpen vragen juist om een gezamenlijke aanpak? Een speciale verdiepingssessie van NKL en de NKL/ Elaad-lezingen op 29 mei dragen bij aan deze verkenning.  

Kernvragen

  • Voor welke uitdagingen staan wij nu en de komende jaren?
  • Waarom moet cybersecurity hoger op de agenda?
  • Wat is de stand van zaken op dit moment?
  • Welke urgentie is er en welke partijen zijn betrokken?
  • Wat kunnen we leren van andere sectoren? Wat krijgt nu prioriteit?

Verdiepingssessie Cybersecurity NKL
Voorafgaand aan de lezingen zoomt een brede groep experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van cybersecurity in, op huidige en toekomstige vraagstukken rond dit thema. Dit gebeurt tijdens een speciale verdiepingssessie die wordt georganiseerd door NKL. De outcome van de sessie wordt onder andere tijdens de Elaad-lezing gedeeld en vormt een startpunt voor mogelijke vervolgstappen. Voor meer informatie: rblok@nklnederland.nl

Door: Redactie Nederland Elektrisch
‹ Naar overzicht

Verminderde berichtgeving zomerreces, 5 meest gelezen berichten 2017

In de komende weken – tot en met 6 augustus – vindt er op de weblog van Nederland Elektrisch verminderde berichtgeving plaats in verband met het zomerreces. Wilt u toch nog genieten van het nieuws over elektrisch rijden? Lees dan...
Nieuws|Laatste update:

3 elektrische vrachtauto’s voor Technische Unie

Transporteur BREYTNER en groothandel Technische Unie vervoeren binnen Rotterdam hun goederen per direct met 3 nieuwe volledig elektrische vrachtauto’s.  De 2 bedrijven worden hierbij ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Europese...
Nieuws|Laatste update:

Publicatie van de maand | NKL introduceert Kennisplatform Anders Laden

Met de groei van elektrisch vervoer, verschijnen steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Op dit moment zijn er bijna 30.000 publieke laadpunten in Nederland. In 2020 zouden dat er 70.000 moeten zijn. Het betekent dat er in de straat steeds meer...
Publicatie van de maand|Laatste update:

Maastricht en Amsterdam starten experimenten met licht elektrische vrachtvoertuigen

Maastricht en Amsterdam starten als onderdeel van het LEVV-LOGIC Lab met 2 nieuwe experimenten met licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s). Terwijl de evaluaties van de eerste 2 experimenten in Utrecht en Amersfoort in volle gang zijn, zijn...
Nieuws|Laatste update:

Video van de week | Nieuwe elektrische Arriva-bussen voor Dordrecht en Gorinchem gepresenteerd

Bij het Stadskantoor in Dordrecht zijn de elektrische bussen voor Dordrecht en Gorinchem gepresenteerd. De elektrische bussen kennen geen uitstoot van uitlaatgassen en zijn stiller dan hun conventionele voorgangers. Ze worden ingezet op lijn 10 in...
Video's|Laatste update: