©ElaadNL

ElaadNL: stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen elektrische voertuigen gaat fors toenemen

Publicatie van de maand|Laatste update:

85 procent van de elektriciteitsvraag van elektrische trucks en bestelauto’s zal in de toekomst op bedrijventerreinen moeten worden geleverd. Dat concluderen onderzoekers van ElaadNL in hun nieuwste Outlook. Door de geografische concentratie van het laden op hoge vermogens zal het onderliggende stroomnet volgens ElaadNL hierop voorbereid moeten worden. Dat schrijven de onderzoekers in de Outlook ‘Bedrijventerreinen in beweging’ die de toekomstige laadbehoefte van elektrische trucks en bestelauto's op bedrijventerreinen, tot en met 2050, in kaart brengt. 

1,1 miljoen stuks
Het aantal elektrische trucks en bestelauto’s neemt in de komende jaren flink toe en versnelt met name vanaf 2030. Het aantal elektrische bestelauto’s groeit volgens ElaadNL – het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van laadinfrastructuur van de Nederlandse netbeheerder – naar ongeveer 225.000 in 2030 en meer dan 1,1 miljoen stuks in 2050. Het aantal elektrische trucks groeit naar ongeveer 24.000 in 2030 en meer dan 113.000 in 2050. 

Additionele elektriciteitsvraag
Door elektrificatie van deze voertuigen ontstaat er een additionele elektriciteitsvraag in de logistiek. In 2050 gaat het volgens de onderzoekers om een extra elektriciteitsvraag van 16,7 terawattuur, zoals te zien in onderstaande tabel. Ter vergelijking: de totale elektriciteitsvraag in Nederland bedraagt nu volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 113,4 terawattuur.

90 procent van alle trucks en 57 procent van de bestelauto’s hebben een van de 3.700 bedrijventerrein in Nederland als standplaats. De extra elektriciteitsvraag concentreert zich dan ook vooral op bedrijventerreinen.​

Meer vermogensvraag
Omdat niet alleen de mobiliteit elektrisch wordt, moet op bedrijventerreinen ook rekening gehouden worden met andere opkomende vermogensvraag zoals voor warmte en industriële activiteiten. Omdat ook de lokale opwek met zonnepanelen op daken blijft groeien, pleit ElaadNL voor een integrale aanpak om het onderliggende stroomnet mee te laten groeien.

Complicerende factor is volgens de onderzoekers dat logistieke bedrijven in veel gevallen nog geen concreet beeld hebben van hun toenemende elektriciteitsbehoefte door elektrische voertuigen. Dit beeld is wel nodig om gericht te kunnen investeren. Hiermee wordt een elektriciteitsnet zoveel mogelijk in één keer toekomstbestendig aangepast en kunnen duurzame ambities worden gerealiseerd. ElaadNL pleit daarom voor vroegtijdige samenwerking tussen logistieke ondernemers, bedrijventerreinen en netbeheerders en het opstellen van een routekaart voor de elektrificatie van de voertuigen. Zo kan volgens de organisatie het elektriciteitsnet efficiënter worden voorbereid op de transitie naar een volledig emissieloos wagenpark.

3 voorbeelden
In hun Outlook geven de onderzoekers een gedetailleerd overzicht van wat de genoemde ontwikkelingen voor bedrijventerreinen in de praktijk gaan betekenen. Voor het onderzoek richtten de onderzoekers zich onder andere op 3 bedrijventerreinen in Nederland met een groot aantal logistieke activiteiten, zoals distributiecentra en transportbedrijven. Een van deze terreinen is De Dubbelen in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad. In de scenario’s die de onderzoekers schetsen voor dit bedrijventerrein is te zien dat het aantal personenauto’s dat overdag gaat laden tussen 2025 en 2035 bijna verviervoudigt. De laadbehoefte in de nacht van zwaardere elektrische voertuigen zoals vrachtwagens en bestelauto’s zal echter 13 keer groter worden in diezelfde periode.

Het onderzoek laat ook zien dat de tijden waarop de voertuigen op een bedrijventerrein gaan laden – het zogenoemde laadgedrag – grotendeels te voorspellen is. Zo zullen trucks, bestelauto’s en zwaar materieel voornamelijk ’s nachts geladen worden, terwijl overdag met name elektrische auto’s van werknemers op de laadpleinen gebruik zullen maken van de laadinfrastructuur.

Download de nieuwste Outlook van ElaadNL hier.

‹ Naar overzicht