©NIPV

Publicatie van de maand | Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor veiligheid batterijwisselstations

Publicatie van de maand|Laatste update:

Om de energietransitie te versnellen verschijnen er naast laadpunten voor elektrische auto’s ook batterijwisselstations in Nederland. Voor gemeenten die vergunningsaanvragen voor deze stations moeten beoordelen heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een beoordelingsrichtlijn opgesteld. Daarin staan criteria die bijdragen aan een (brand)veilig batterijwisselstation.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur
De beoordelingsrichtlijn – die niet verplichtend is – is gericht op het voorkomen van incidenten, op de ruimtelijke inrichting – omgevingsveiligheid – en op het bestrijden van incidenten als deze zich toch voordoen. In de richtlijn staan criteria over onder andere de brandwerendheid, het brandblussysteem, de ruimtelijke inrichting en de noodstopvoorziening van een batterijwisselstation. Ook het ventilatiesysteem en de bluswatervoorziening komen aan de orde. Het NIPV heeft de richtlijn opgesteld in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Elektrische voertuigen kunnen op verschillende manieren worden geladen. Een nog niet zo gangbare manier is die van het verwisselen van de leeggereden lithium-ion batterij door een opgeladen lithium-ion batterij: het ‘swappen’ van de batterij. Dit kan vooralsnog bij een beperkt aantal elektrische auto’s, en gebeurt in batterijwisselstations. Omdat dit een nieuw concept is, hebben gemeenten behoefte aan richtlijnen voor het beoordelen van vergunningsaanvragen voor deze stations. Dit helpt hen bij hun inhoudelijke werk, zorgt voor voorspelbaarheid en objectiviteit bij de beoordeling, en voor uniformiteit tussen de verschillende gemeenten.

De beoordelingsrichtlijn van het NIPV is hier te downloaden.

‹ Naar overzicht