©Iulian Dragomir | Dreamstime.com

Publicatie van de maand | Vernieuwde handreiking en format ‘Integrale laadvisie’ helpt gemeenten op weg

Publicatie van de maand|Laatste update:

Ontwikkelingen op het gebied van snelladen, deelmobiliteit, logistiek en laden voor de bouw vragen om een integrale laadvisie. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft NKL de handreiking Visie en Beleid en het format ‘Integrale laadvisie’ vernieuwd.

Bredere scope
In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) afgesproken dat iedere gemeente een integrale laadvisie opstelt én actueel houdt.

Veel gemeenten hebben al een laadvisie en zijn nu toe aan een update. Deze update betreft vooral een scope-uitbreiding naar een integrale laadvisie. Daarmee wordt bedoeld: een visie voor een dekkend laadnetwerk dat álle vormen van laden omvat. In publieke én private ruimte. Voor alle gebruikersgroepen van elektrische voertuigen, dus ook bijvoorbeeld logistiek en deelmobiliteit. En op alle verschillende laadlocaties: binnen de bebouwde kom, onderweg, op bedrijventerreinen en op bouwplaatsen.

Nieuwe onderdelen
Deze integrale blik is verwerkt in de nieuwe online handreiking Visie en Beleid. Op de pagina Update lees je welke onderdelen vernieuwd zijn in de handreiking. Zo bevat de handreiking nieuwe gebruikersgroepen, wordt er onderscheid gemaakt in laadlocaties en zijn er meer beleidsmaatregelen voor private laadinfra opgenomen. Ook het format ‘Integrale laadvisie’ is vernieuwd. Dit document helpt gemeenten in 6 stappen naar een integrale laadvisie, compleet met keuzeopties en voorbeeldteksten.

Bekijk de online handreiking Visie en Beleid hier en het format ‘Integrale laadvisie’ hier.

‹ Naar overzicht