English
©Oleksandr Tkachenko | Dreamstime.com

Radboud Universiteit: elektrische auto’s verlagen vrijwel altijd de broeikasgasuitstoot

Nieuws|Laatste update:

Als huishoudens wereldwijd overgaan op elektrische auto’s verlaagt dat in bijna alle gevallen de netto uitstoot van broeikasgassen. Dit is zelfs het geval wanneer de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales op het huidige niveau blijft. Dat concluderen milieuonderzoekers van de Radboud Universiteit bij het doorberekenen van 3 scenario’s voor de komende 30 jaar. De studie wordt eind maart gepubliceerd in Nature Sustainability.

Life-cycle assesment
Een veelbesproken vraagstuk in deze tijd: zorgt het invoeren van elektrische auto’s voor een vermindering van CO2-uitstoot of juist niet? Bij hun productie komt immers ook CO2 vrij en het opwekken van de benodigde elektriciteit wordt op diverse plekken in de wereld nog steeds gedaan door vervuilende kolen- en gascentrales. ‘Uit onze berekeningen blijkt echter dat als we wereldwijd zouden inzetten op elektrificatie, we daar in bijna alle gevallen netto minder broeikasgassen voor terugkrijgen’, aldus Florian Knobloch, Radboud-milieuonderzoeker en hoofdauteur van de publicatie.

De onderzoekers deden een zogenaamd ‘life-cycle assessment’, waarbij ze niet alleen hebben doorberekend hoeveel broeikasgasemissie er ontstaat bij het gebruik van elektrische auto’s, maar ook in de productieketen en de afvalverwerking ervan. Naast elektrische auto’s hebben de onderzoekers deze berekeningen ook gedaan voor de verwarming van woningen met behulp van warmtepompen.

3 toekomstscenario’s
Ze vergeleken hierbij 3 verschillende toekomstscenario’s voor de komende 30 jaar: een scenario waarbij wordt doorgegaan met het huidige klimaatbeleid; een scenario waarbij klimaatbeleid gevoerd wordt aan de hand van de Parijse 2-gradendoelstelling; en een ‘worst-case’-scenario waarbij de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector blijft zoals hij nu is.

Voor 95 procent van alle wereldwijd gereden kilometers en 95 procent van alle verwarmde woningen zou elektrificatie nu al een gunstig effect hebben op de CO2-uitstoot. Bovendien neemt dat gunstige effect in elk van de 3 toekomstscenario’s alleen maar toe, zeker wanneer er actief klimaatbeleid wordt gevoerd. ‘Er zijn slechts een paar uitzonderingen, zoals in India, Polen en Iran, waar het voorlopig verstandiger zou zijn om het fossiele wagenpark te behouden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de productie van elektriciteit in deze landen nu nog gepaard gaat met een erg hoge CO2-uitstoot’, zegt milieukundige Steef Hanssen, medeauteur van de publicatie.

Simulaties
Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, hebben de onderzoekers rekening gehouden met allerlei zaken, zoals het percentage huishoudens waarvan de verwachting is dat ze daadwerkelijk overstappen op een elektrische auto. ‘Daarnaast zou het elektriciteitsnet een plotse overgang natuurlijk niet aankunnen, en de productiecapaciteit zou langzaam omhoog moeten. Vandaar dat we in ons model ook rekening houden met een geleidelijke opbouw’, zegt Knobloch.

‘Hoewel het fossiele wagenpark en verwarmingsketels in de komende jaren ook steeds efficiënter zullen worden, zien we dat het niet opweegt tegen de voordelen van elektrificatie. Vanuit klimaatperspectief gezien, zou elektrificatie dus bijna overal in de wereld vooral gestimuleerd moeten worden.’

‹ Naar overzicht

Publicatie van de maand | Factsheet elektrische auto's veilig opladen in parkeergarages

Recentelijk is ophef ontstaan over de vermeende onveiligheid van het laden en stallen van elektrische auto’s in parkeergarages. Voor brancheorganisatie Dutch Organisation for Electric Transport (Vereniging DOET) aanleiding om de discussie over...
Publicatie van de maand|Laatste update:

Rijksoverheid investeert met 6 regio's in aanleg laadpalen: komend jaar 213 laadpunten per werkdag nodig

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat samen met 6  regio’s en de netbeheerders en  aan de slag om slim en snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Hiertoe tekenen de partijen vandaag een...
Nieuws|Laatste update:

Elektrisch rijden aantrekkelijk voor groot deel automobilisten met conventionele auto’s

Het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) heeft onlangs het rapport ‘Met de stroom mee, het stimuleren van elektrisch rijden’ gepubliceerd waaruit blijkt dat elektrisch rijden een interessante optie is voor een groot deel van de automobilisten...
Nieuws|Laatste update:

Onlinesupermarkt Picnic neemt duizendste elektrische bezorgenwagen in gebruik

Onlinesupermarkt Picnic heeft een mijlpaal bereikt: de duizendste elektrische bestelwagen van het bedrijf is de weg op. Dit maakt de onlinesupermarkt naar eigen zeggen koploper op het gebied van duurzame stadslogistiek. De wagentjes reden tot nu toe...
Foto's|Laatste update:

Het nieuws in 1 minuut | maandag 15 juni – zondag 5 juli 2020

Elektrische deelauto's voor 15 Oost-Vlaamse gemeenten In 15 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten zijn vanaf nu 1 tot 3 elektrische deelwagens ter beschikking via het regionaal deelsysteem van Valckenier Share. Hoewel autodelen in Vlaanderen aan een...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update: