©ElaadNL

Gerben-Jan Gerbrandy nieuwe voorzitter van Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Nieuws|Laatste update:

Gerben-Jan Gerbrandy volgt Bert Klerk op als voorzitter van de stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Zijn ambitie: de massale overstap naar elektrisch vervoer mogelijk maken.

Voormalig Europarlementariër
De voormalige Europarlementariër begint met groot enthousiasme aan zijn nieuwe taak: ‘Straks zijn er miljoenen elektrische auto’s, bussen, bestelbusjes en andere voertuigen en die moeten allemaal probleemloos kunnen opladen. Wij gaan er samen voor zorgen dat Nederland daar klaar voor is.’

In de NAL werken bedrijven, overheden en netbeheerders samen aan die missie.

1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen
Nederland zit midden in een grote omslag naar elektrisch rijden. Volgens het Klimaatakkoord zullen vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn; het wagenpark zal bestaan uit 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Daarnaast wordt een sterke groei verwacht van de elektrificering van ander vervoer, zoals bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, en binnenvaartschepen. Iedereen moet probleemloos, gemakkelijk en veilig de accu van zijn voertuig op kunnen laden. De NAL werkt aan het waarmaken van deze opgave. Gerbrandy hierover: ‘De elektrificatie van ons vervoer is een van de grootste veranderingen in mobiliteit sinds de tijd dat paarden werden vervangen door auto’s. Daarvoor moet opnieuw een heel nieuwe infrastructuur opgezet worden; dit keer een laadinfrastructuur. Want als we straks onze kilometers van het stroomnet halen, willen we wel in heel Nederland probleemloos kunnen laden. En hoewel Nederland koploper is op dit gebied, is er nog veel te doen voordat het zover is. Daarom hebben overheden, netbeheerders en bedrijven de handen ineengeslagen. We zijn al goed op weg. Zo is sinds de start van de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur medio 2019 de uitrolsnelheid van publieke laadpunten bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.’

Sterker en slimmer netwerk
De opgave is groot. Niet alleen moeten er in relatief korte tijd veel laadpunten voor elektrische auto’s bijkomen, bij mensen thuis, op straat, op het werk en onderweg (snelladers). Ook moet Nederland klaar zijn voor de komst van elektrisch vrachtvervoer. De elektrificering van het transport vraagt ook om een sterker en slimmer netwerk. Daarnaast zal het laden vooral ook slim gedaan moeten worden. Door de inzet van slimme technieken om te laden op die plekken en tijden dat dat het beste uitkomt. En door de auto te gaan gebruiken als een enorme collectieve energieopslag, die gebruikt kan worden om het netwerk optimaal te laten functioneren. Er zullen voldoende mensen opgeleid moeten zijn om het werk te verrichten.

De NAL is een meerjarige beleidsagenda met acties die ervoor gaan zorgen dat er straks altijd, gemakkelijk en slim geladen kan worden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren. De NAL werkt zowel regionaal als landelijk samen en kent een aantal themawerkgroepen. Zo wordt gewerkt aan een snellere uitrol van laadpalen (proces), fysieke veiligheid en cybersecurity, open protocollen (ICT-communicatie tussen paal, auto en backoffice), de logistieke sector, en Smart Charging (optimaliseren tijd en snelheid van het laden).

‹ Naar overzicht