©Rene van der Horst

Foto van de week | Primeur TenneT met elektrisch boren ondergrondse hoogspanningskabels

Foto's|Laatste update:

TenneT heeft een primeur: een elektrische gestuurde boorinstallatie van maar liefst 235 ton die volledig emissieloos ondergronds boort voor de aanleg van hoogspanningskabels. De netbeheerder is deze week samen met aannemer Van Gelder in Breda met de eerste boringen gestart.

Emissieloos bouwen
Het werk is onderdeel van het project waarbij TenneT 2 bestaande bovengrondse 150-kilvolt-verbindingen die door de wijken Haagse Beemden en Wisselaar lopen, gedeeltelijk ondergronds legt. Het gaat om de lijn Breda-Prinsenbeek, met een lengte van 2,3 kilometer en om de lijn Breda-Geertruidenberg, van 1,3 kilometer.

Het doel van de proef is een nieuwe stap zetten in de ontwikkeling naar volledig emissieloos bouwen, zodat de uitbreidingen van het elektriciteitsnet niet meer belemmerd worden door de benodigde vergunningen voor de uitstoot van koolstofdioxide en stikstofoxiden. ‘Deze installatie is uniek in Nederland en de kennis die we opdoen met deze proef delen we met branchegenoten en partners in de keten’, vertelt Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder. ‘Verduurzamen kan alleen als we dat in de keten oppakken. Aannemers investeren in kostbaar materieel. Dat vereist opdrachtgevers die kiezen voor een duurzame aanpak. Evengoed zijn onze leveranciers onmisbaar; partners die samen met ons tot oplossingen komen, zoals deze boorinstallatie. We hebben elkaar allemaal hard nodig.’

Op hoog tempo
Minister Jetten voor Klimaat en Energie, was aanwezig bij de start van de boring: ‘Het is cruciaal voor de energietransitie dat we het elektriciteitsnet op hoog tempo blijven uitbreiden. Deze uitbreidingen zijn niet alleen nodig om de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame elektriciteit te kunnen blijven maken, maar helpen als ze eenmaal gebouwd zijn ook om de stikstofuitstoot juist te verlagen. Met dit proefproject komt een oplossing voor de stikstofbeperkingen bij de uitbreiding van energie-infrastructuur een grote stap dichterbij. We maken de komende tijd afspraken met netbeheerders, betrokken bedrijven en medeoverheden over de verdere opschaling van emissieloos bouwen.’

Tot 4 megawattuur
Het predicaat ‘uniek’ is in dit geval tweeledig: het is de eerste boorinstallatie van deze omvang in Nederland die volledig elektrisch en emissieloos boort. Het is bovendien de eerste keer dat de elektriciteit voor de boringen duurzaam wordt opgewekt. De boorinstallatie verbruikt op een werkdag tot 4 megawattuur stroom. Die elektriciteit wordt aangevoerd met accupakketten. 6 batterijpakketten voeden de boorinstallatie. Deze worden regelmatig verwisseld en opnieuw opgeladen met groene energie, onder andere van zonnepanelen op de loods van de leverancier.

Voor Van Gelder is die ‘logistieke estafette’ een extra uitdaging bij de inzet van deze elektrische installatie. De actieradius van elektrische trucks is onvoldoende voor transport van de accupakketten tussen werk- en laadlocatie. Ze worden daarom voorlopig met HVO-diesels (met Euro 6) getransporteerd, de schoonste dieselvrachtwagens op de markt. De boorinstallatie werkt ter plaatse echter volledig emissieloos.

‹ Naar overzicht