Foto van de week | Eerste elektrische shovel volcontinu ingezet

Foto's|Laatste update:

De eerste elektrische grondverzetmachine gaat ingezet worden voor de Amsterdamse wegenbouw. Rutte Wegenbouw heeft de Amsterdamse primeur: een elektrische shovel. Voor zover bekend is het de eerste elektrische shovel die volcontinu wordt ingezet in de wegenbouw, voor Amsterdam is het zeker een primeur. Het eerste werk betreft het vernieuwen van de bestrating op het Singel in Amsterdam.

Wethouder Choho: ‘Amsterdam is een dynamische stad waar voortdurend wordt gebouwd en verbouwd. Het gebruik van voertuigen en machines die geen stank- en lawaaioverlast veroorzaken en tegelijkertijd bijdragen aan schone lucht en klimaatbeheersing juichen wij toe. Het inzetten van een elektrische shovel vormt een mooie toevoeging aan het Amsterdamse programma om te komen tot een uitstootvrije stad in 2025.’

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat is de afgelopen maanden een voorzichtige verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor emissieloos werken in de stad. De doelstelling daarvan is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te beperken. Ook de CO2-emissie kan worden beperkt door machines in de nachtelijke daluren te laden met groene stroom. Elektrisch materieel is immers veel stiller dan diesel gestookte machines. Naast shovels wordt ook de mogelijkheden onderzocht voor elektrische alternatieven van ander materieel als trilplaten en vrachtwagens.

‘De komende periode zal de inzetbaarheid van de shovel zich in Amsterdam en andere gemeenten in de regio in de praktijk bewijzen’, meldt de gemeente. ‘Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat zullen zich door Rutte wegenbouw laten informeren over de ervaringen. Deze ervaringen kunnen de gemeente helpen bij het formuleren van realistische ambities ten aanzien van emissievrij werken in de stad.’

‹ Naar overzicht