©Nataliya Nazarova | Dreamstime.com

Nieuws in 1 minuut | Laadpalen voor Madurodam en meer ruimte op het stroom dankzij groeperen laadpalen

Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Laadpalen voor Madurodam
In samenwerking met PowerGo zijn de parkeerplaatsen van Madurodam voorzien van de eerste laadpunten. Familiepark Madurodam in Den Haag trekt jaarlijks 650.000 bezoekers. Om deze bezoekers nog beter te kunnen faciliteren, zijn er verschillende PowerGo-laadpunten op de parkeerplaats geïnstalleerd. Er zijn 4 laadpalen geplaatst, waar 8 elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen opladen. Daarnaast worden er nog 5 snellaadpunten geplaatst. De laadpalen leveren – zodra de eigen aansluiting van Madurodam gereed is – 100 procent groene stroom.

Meer ruimte op het elektriciteitsnet dankzij groeperen laadpalen in Haarlem
In Haarlem gaat Liander samen met TotalEnergies Marketing Nederland en MRA-Elektrisch 120 publieke laadpunten gebruiken voor een nieuwe pilot. De pilot duurt tot en met het einde van de maand. Voor deze pilot legt Edmij de benodigde flexbiedingen in. Samen onderzoeken zij hoe overbelasting van het net kan worden voorkomen ondanks het snelgroeiende aantal elektrische auto’s. Uiteraard met behoud van betrouwbare laadsessies. Daarvoor groepeert TotalEnergies Nederland het gezamenlijke vermogen van deze 120 laadpunten en varieert daarvan de laadsnelheid. Bezitters van elektrische auto’s lezen op het deelnemende laadpunt dat de laadsnelheid kan variëren. MRA-Elektrisch stelt 120 laadpunten beschikbaar voor de pilot, zodat TotalEnergies Nederland – de beheerder van de laadpalen –  deze als één groep kan bundelen en op verzoek van Liander het gezamenlijke laadvermogen kort kan verlagen. Dat verzoek om flexbiedingen gaat naar marktpartijen via het GOPACS-platform. De inzet van een groep laadpunten gebeurt in deze pilot voor het eerst. De gezamenlijke laadvermogensvraag van de groep laadpunten wordt met 100 kilowatt of meer verminderd. Dit is vergelijkbaar met de energiebehoefte van 100 stofzuigers. 100 kilowatt is niet veel als het gaat om het voorkomen van overbelasting van het net. Maar deze pilot laat wel zien wat er mogelijk is als deze techniek op grotere schaal wordt toegepast. Een belangrijke innovatie is de real-time koppeling tussen de beschikbare flexibiliteit vanuit de publieke laadpunten en het GOPACS-platform waarin de vraag naar flexibiliteit vanuit netbeheerders wordt gebundeld.

20 procent organisaties met mobiele werktuigen heeft elektrische machine
Bijna 1 op de 5 organisaties die de CO2-Prestatieladder heeft geïmplementeerd, maakt inmiddels werk van eigen opwek bij bedrijfspanden. Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is een sterke toename in de opwek van energie en de elektrificatie van mobiliteit en mobiele werktuigen. Ook zijn maatregelen om kantoren van het gas af te krijgen in opkomst. Dat en meer blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2021 van de CO2-Prestatieladder (een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)). Maar of het nu snel genoeg gaat, dat blijft nog de vraag. Voor mobiliteit, transport en andere bouwactiviteiten is elektrificatie een belangrijke reductiestrategie. In de Maatregellijst begint dit zichtbaar op gang te komen. Het aantal organisaties dat ten minste één mobiel werktuig in gebruik heeft, is in 2021 meer dan verdubbeld. Ongeveer 1 op de 5 organisaties die mobiele werktuigen hebben, heeft nu ten minste één elektrische machine. Bijna een derde van de organisaties heeft inmiddels ten minste 5 procent van hun auto’s elektrisch, een toename van 45 procent. Bij meer dan een tiende is dit al meer dan 15 procent.

‹ Naar overzicht