English

Elektrisch rijden aantrekkelijk voor groot deel automobilisten met conventionele auto’s

Nieuws|Laatste update:

Het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) heeft onlangs het rapport ‘Met de stroom mee, het stimuleren van elektrisch rijden’ gepubliceerd waaruit blijkt dat elektrisch rijden een interessante optie is voor een groot deel van de automobilisten die momenteel nog in conventionele auto’s rijden. In 2019 was 14 procent van de nieuw verkochte auto's elektrisch en daarmee emissieloos tijdens het rijden. Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's emissieloos zijn.

Het rapport ‘Met de stroom mee; het stimuleren van elektrisch rijden’ laat op basis van literatuuronderzoek zien dat er een groot potentieel is voor elektrisch rijden. Voor een aanzienlijk deel van de automobilisten is een elektrische auto een prima alternatief voor een auto op brandstof. Wanneer de elektrische auto een werkelijke actieradius heeft van (minimaal) 100 kilometer kan 25 tot 35 procent van de automobilisten de overstap maken naar elektrisch rijden zonder onderweg bij te hoeven laden. Met een volle accu kunnen ze dan dezelfde ritten maken als nu. Dit percentage loopt op tot 70 procent wanneer een elektrische auto een actieradius heeft van 500 kilometer. Dit zogeheten 'vervangingspotentieel op basis van verplaatsingsgedrag' stijgt dus naarmate de auto een grotere actieradius heeft. Wanneer automobilisten bereid zijn één keer per jaar onderweg op te laden of de trein te pakken, stijgt het vervangingspotentieel nog eens met 5 tot 10 procentpunten.

Wanneer de elektrische auto een paar jaar in bezit wordt gehouden zijn bezitters van een elektrische auto nu meestal al goedkoper uit dan met een conventionele auto. Opladen is immers veel goedkoper dan brandstof tanken. Daarnaast zorgen de elektrische auto's voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot over de gehele levensduur dan een vergelijkbare brandstofauto. Alleen voor autobezitters die heel weinig rijden of juist regelmatig honderden kilometers per dag op de weg zitten, kan elektrisch rijden nog nadelen hebben.

Uit eerder onderzoek van de ANWB bleek al dat de meeste Nederlanders welwillend staan tegenover elektrisch rijden. Een meerderheid (56 procent) overweegt om op termijn een elektrische auto aan te schaffen. Om de overstap naar emissie loze auto's te stimuleren heeft de rijksoverheid volgens het KiM een faciliterende rol die deels al wordt afgedekt door lopend of aangekondigd beleid. Zo helpt goede voorlichting over bijvoorbeeld de totale kosten, de actieradius en de duurzaamheid van elektrische auto's. Ook meer informatie over de beschikbaarheid van laadpalen en de groei van het aantal elektrische auto's kan mensen helpen in hun besluit om een elektrische auto te kopen. Ook de subsidieregeling die op 1 juli 2020 is gestart valt hieronder. Hiermee kunnen automobilisten 2.000 tot 4.000 euro subsidie krijgen voor de aankoop van respectievelijk een tweedehands en een nieuwe elektrische auto. Daarnaast ziet het KiM nog ruimte voor aanvullende maatregelen, zoals de consument een beter inzicht bieden in de TCO (total costs of ownership), consumenten gebruikservaring laten opdoen, voorfinanciering voor een auto of thuislaadpaal, specifiek beleid gericht op huishoudens met meer dan één auto of het gebruik van rolmodellen.

Steeds meer modellen
De keuzemogelijkheid bij de aanschaf van een elektrische auto inmiddels blijft groeien. Het aantal modellen elektrische auto's wordt de komende jaren steeds ruimer, constateert het KiM. In 2019 waren er 41 modellen op de Europese markt (25 in Nederland), de verwachting is dat dit er in 2025 circa 170 zijn. Ook het aantal (semi-) publiek toegankelijke reguliere en snellaadpunten in Nederland groeit. Momenteel is er ongeveer één regulier publiek laadpunt op elke vier auto's met een stekker (volledig elektrische en plug-inhybride voertuigen samen).

Brochure ‘Met de stroom mee; het stimuleren van elektrisch rijden’

In de bij het onderzoek behorende brochure vind men alle informatie over het onderzoek. De brochure is hier te vinden. In de brochure komen de volgende feiten en ontwikkelingen aan bod:

  1. Het (groeiend) aantal elektrische auto’s en laadpunten in Nederland. Snelle groei aantal nieuw verkochte volledig elektrische personenauto’s en aantal laadpunten.

  2. Het (groeiend) aanbod van modellen. Steeds meer volledig elektrische automodellen zijn beschikbaar in Europa. Duurdere modellen hebben een grotere actieradius.

  3. De accu in de auto’s. Prijzen accu’s dalen. Accu’s gaan in de loop der jaren maar beperkt achteruit.

  4. De CO2-besparing van de elektrische auto. Een elektrische auto is tijdens het rijden zero-emissie, maar de productie van het voertuig (inclusief accu) en benodigde elektriciteit veroorzaken wel emissies. De CO2-emissies tijdens de levenscyclus van een elektrische auto zijn kleiner dan van een vergelijkbare benzine/dieselauto.

  5. De mening van Nederlanders over elektrisch rijden. Steeds meer Nederlanders zijn bekend met de elektrische auto. 36 procent van de Nederlanders is geïnteresseerd in een elektrische auto. 56 procent overweegt een elektrische auto te kopen.

  6. De aanschafprijs en totale kosten van een elektrische auto ten opzichte van benzine en diesel. Van een elektrische auto zijn de energiekosten lager dan die van een benzineauto. Het financiële voordeel van een elektrische auto loopt op naarmate er meer gebruik van wordt gemaakt. De totale kosten pakken bij een langere bezitsduur gunstiger uit voor een elektrische auto.

  7. Het aantal conventionele auto’s dat kan worden vervangen zonder onderweg bij te laden (het "vervangingspotentieel vanuit verplaatsingsgedrag"). Het totale vervangingspotentieel is 25 tot 35 procent bij een actieradius van 100 kilometer zonder tussentijds bijladen, 45 tot 55 procent bij een actieradius van 250 kilometer en 60 tot 70 procent bij een actieradius van 500 kilometer.

‹ Naar overzicht

Test & Reviews | ANWB test 11 elektrische auto’s

Welke elektrische auto moet je nou kopen of leasen? De ANWB heeft een megatest met 11 elektrische auto’s gedaan. De ANWB checkte de actieradius, de accugrootte, de aanschafprijzen, de private lease prijzen en de ruimte! Het...
Test & reviews|Laatste update:

Talkshow Duurzame Mobiliteit 2020 ‘de toekomst is al begonnen’

Door de aangescherpte corona-regels kan de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit niet doorgaan. Hoewel deze al als online conferentie was gepland, vroegen veel van de formats toch om reistijd en fysieke bijeenkomsten van sprekers. In deze tijd wil...
Nieuws|Laatste update:

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren gewijzigd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) wijzigt. Wil men een nieuwe elektrische personenauto kopen of leasen? Dan kunnen consumenten nog tot en met 29...
Nieuws|Laatste update:

1,5 miljoen euro voor aanjagen ontwikkeling duurzame scheepvaartmotoren

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 1,5 miljoen euro uit om de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren voor de binnenvaart aan te jagen. 250.000 euro per project De ontwikkeling van duurzame motoren kost...
Nieuws|Laatste update:

Beschikbaarheid laadpalen en prijzen van 1 juli 2021 verplicht openbaar beschikbaar

Vanaf 1 juli 2021 zijn laadexploitanten verplicht informatie over hun publieke toegankelijke laadpalen openbaar te delen. Zij doen dat niet alleen via hun eigen site of app, maar moeten deze data ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld...
Nieuws|Laatste update: