Nieuwe klimaatwetten EU: alle personenauto's en bestelwagens moeten in 2035 uitstootvrij zijn

Nieuws|Laatste update:

De Europese Commissie heeft als onderdeel van de Europese Green Deal het  ‘Fit for 55’-pakket gepresenteerd. Dat bestaat uit een nieuwe reeks klimaatwetten die moeten zorgen dat de EU in 2030 55 procent minder CO2 uitstoot en 40 procent van zijn energie duurzaam opwekt. In 2035 moeten bovendien alle nieuwe personenauto's en bestelwagens uitstootvrij zijn en mogen deze dus geen benzine- of dieselmotor meer bevatten. ‘De komende 10 jaar zijn allesbepalend in de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises. De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld en we presenteren nu hoe we deze doelstellingen kunnen verwezenlijken’, aldus Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. 

Beprijzen, doelen en regels
De gekozen beleidsmix is volgens Eurocommissaris Frans Timmermans een zorgvuldige balans tussen beprijzen, doelen, regels en ondersteunende maatregelen.

De implementatie van de verschillende plannen zal nog enkele jaren op zich laten wachten. De eerste horde voor Timmermans en consorten zijn de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Raad die na de zomer van start gaan.

Belangrijkste doelen
Onderstaande tabel bevat de belangrijkste doelen voor mobiliteit en transport.

Thema

Doelen 2030

Transport

In 2035 moeten alle nieuwe personenauto’s en bestelwagens uitstootvrij zijn. Als onderdeel van dit doel moeten in 2030 overal openbare laad- en waterstoftankstations beschikbaar zijn. De stations dienen bovendien interoperabel en gebruiksvriendelijk te zijn en ze moeten met vaste tussenpozen langs de belangrijkste transportcorridors van Europa gerealiseerd worden. Het gaat concreet om de volgende doelen:

  • Langs de Europese wegen iedere 60 kilometer een laadstation van 600 kilowatt voor personenauto’s en bestelwagens.
  • Langs de Europese wegen iedere 60 kilometer een laadstation van 3.500 kilowatt voor zware voertuigen.
  • Langs de Europese wegen iedere 150 kilometer een waterstoftankstation

Waterstof

  • 40 gigawatt elektrolysers voor productie van groene waterstof.
  • Europese productie van 10 miljoen ton groene waterstof.
  • 50 procent aandeel hernieuwbaar in waterstofverbruik.

3,5 miljoen laadpunten
Onderstaande tabel bevat het aantal laadpunten in Europa waar de Europese Unie op rekent.

Jaartal

Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen

2025

1 miljoen stuks

2030

3,5 miljoen stuks

2040

11,4 miljoen stuks

2050

16,3 miljoen stuks

‹ Naar overzicht