©Tealsuns | Dreamstime.com

Nederland koploper laadpunten in Europese Unie

Nieuws|Laatste update:

Bijna een derde van alle (semi)publieke laadpunten voor elektrische voertuigen in de EU staat in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese koepelorganisatie voor de auto-industrie, ACEA. Volgens RAI Vereniging is Nederland een voorbeeld voor andere Europese landen voor de elektrificatie van wegvervoer, maar is het zeker geen reden om in Nederland achterover te gaan leunen.

1,7 miljoen laadpunten
Het Nederlandse wagenpark elektrificeert snel. Inmiddels is ongeveer 20 procent van de nieuwverkopen van personenauto’s elektrisch. Dat is volgens RAI Vereniging van groot belang om de Nederlandse en Europese klimaatdoelen te behalen. Verwachting is dat in 2030 een kleine 2 miljoen elektrische personenauto’s in Nederland rondrijden. Om op dat moment aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen, zijn volgens berekeningen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zo’n 1,7 miljoen laadpunten nodig.

Uit het ACEA-onderzoek blijkt dat er ten tijde van het onderzoek zo’n 90.000 publieke en semipublieke laadpunten in Nederland zijn aangelegd (exclusief circa 245.000 thuislaadpunten). Om de doelen voor 2030 te behalen, moeten er vanaf nu in totaal 500 laadpunten (inclusief thuislaadpunten) per dag bijkomen.

Veel harder groeien
Huub Dubbelman, voorzitter sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens bij RAI Vereniging: ‘Komende jaren zal de vraag naar laadinfrastructuur veel harder groeien. Daar komt bij dat het onderliggende stroomnetwerk momenteel volstrekt ontoereikend is om voldoende stroom te kunnen leveren voor de laadpunten, laat staan snel laden. Die onzekerheid neemt verder toe, nu Europa nog sneller minder afhankelijk wil zijn van gas. Het succes van de elektrificatie van het wagenpark hangt niet zozeer af van het divers aanbod van (betaalbare) elektrische auto’s, want het aanbod neemt snel toe. Veel meer hangt momenteel af van de laadinfrastructuur. Hier is niet alleen het aantal laadpunten bepalend, maar bovenal ook de onderliggende capaciteit van het netwerk, beschikbaarheid van stroom en hoe de markt voor slim laden zich ontwikkelt. Wij dringen er daarom bij het kabinet op aan om onder meer het elektriciteitsnetwerk sneller te verzwaren en de aanleg van laadpunten te intensiveren.’

Bekijk hier de meeste actuele cijfers over het aantal laadpunten en elektrische voertuigen in Nederland.

‹ Naar overzicht