©André Muller | Dreamstime.com

Proef Stedin naar effect van flexibel laden op netcapaciteit

Nieuws|Laatste update:

Equans, netbeheerder Stedin en de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland (SGZH) zijn gestart met een proef ‘flexibel laden’. Tot nu toe wordt de snelheid van het laden van een auto bij een laadsessie bepaald aan de hand van de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en het aantal op te laden auto’s. Tijdens de proef wordt eerst in kaart gebracht hoeveel auto’s op welk moment stroom vragen. Op piekmomenten geeft Stedin een signaal af. Equans schroeft vervolgens op afstand de laadsnelheid deels terug. Op deze manier kan gekeken worden of flexibel laden helpt de beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten en zo het elektriciteitsnet beter in balans te houden.

334 laadpunten
De proef duurt 6 maanden, waarbij 334 laadpunten in 50 wijken worden getest. Een belangrijke voorwaarde voor het project is dat bestuurders van elektrische auto’s zo min mogelijk hinder ondervinden van de flexibele laadsnelheid. Naar verwachting neemt tijdens de proef de snelheid van het laden vooral af tussen 18.00 uur en 22.00 uur. De laadsnelheid kan op die uren zakken naar minimaal 50 procent of iets meer. Dit is wanneer veel auto’s zijn aangesloten op de laadpalen en ook het huishoudelijk elektriciteitsverbruik in de wijk hoog is. Op momenten dat er wel voldoende netcapaciteit beschikbaar is, wat zo’n 80 procent van de dag het geval is, kan er gewoon met maximale snelheid geladen worden.

In september wordt de proef geëvalueerd. Als blijkt dat bestuurders geen of weinig last hebben gehad van de flexibele laadsnelheid – én het elektriciteitsnet daadwerkelijk ontlast wordt – dan zal het flexibel laden ingevoerd worden in gebieden in Zuid- Holland met een dreigende overbelasting in het elektriciteitsnet.

Netbewust laden
Deze vorm van slim laden wordt ook wel ‘netbewust laden’ genoemd. In de toekomst zullen dankzij netbewust laden meer laadpalen op eenzelfde locatie geplaatst kunnen worden. Bovendien zijn – specifiek voor de aansluiting van laadpalen – geen uitbreidingswerkzaamheden nodig aan het huidige elektriciteitsnet, wat tijd en kosten bespaart.

‹ Naar overzicht