Publicatie van de maand | In 2030 bijna 10.000 publieke laadpalen nodig in Zeeland

Publicatie van de maand|Laatste update:

Voor Zeeland is een prognose en roadmap gemaakt voor laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. De prognose is dat er in 2030 in heel Zeeland een kleine 10.000 (semi)publieke laadpalen nodig zijn.

Ambitie van de provincie, netbeheerder Enduris/DNWG en de Zeeuwse gemeenten is om gezamenlijk regie te voeren op deze behoefte. Er zullen plankaarten voor openbare laadinfra worden opgesteld en er wordt een snellaadanalyse (strategische locatiebepaling snelladers) gemaakt. De prognose en roadmap zijn input voor de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland.

Titel publicatie: Zeeland Elektrisch Road Map naar 2025
Organisatie: Provincie Zeeland
Publicatiedatum: Oktober 2019

‹ Naar overzicht