©Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com

Nieuw onderzoek ElaadNL: groei elektrische auto’s versnelt na 2030

Publicatie van de maand|Laatste update:

Data-onderzoekers van ElaadNL hebben een update gemaakt van de Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021. De onderzoekers verwachten tot aan 2030 beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht.

Benodigde laadinfrastructuur
Naast de nieuwste prognoses – tot 2050 – voor de groei van elektrische auto’s is er in het rapport ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland. Het onderzoeksrapport wordt ondersteund door een interactief dashboard waarmee iedereen op CBS-buurtniveau de resultaten kan bekijken en ook downloaden. De nieuwste Elaad Outlook vormt de basis voor het beleid van netbeheerders, gemeenten en provincies in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd. Ze hebben hiervoor de meest recente markontwikkelingen en beschikbare datasets rondom elektrische auto’s geanalyseerd. Op basis daarvan hebben ze de groei- en spreidingscenario’s voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur bijgewerkt.

Download het volledige rapport hier.

Belangrijkste conclusies

  • Tot aan 2030 beperkte groei vanwege afnemende stimuleringsmaatregelen en de tot op heden beperkte beschikbaarheid van betaalbare modellen elektrische auto’s.
  • Het aantal elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door. Europese regels, de komst van ‘betaalbare’ modellen en dalende batterijpakketprijzen zorgen daarvoor.
  • De groei is vervolgens na 2030 nog groter dan in de vorige Outlook onder andere door de nieuwe bevolkingsgroeicijfers.
  • Het totale Nederlandse wagenpark van personenauto’s zal elektrificeren wat leidt tot 10 miljoen batterij-elektrische personenauto’s in 2044. Naar verwachting zijn er dan ongeveer 4,3 miljoen laadpunten nodig.
  • Daarmee hebben elektrische personenauto’s nog meer impact op het energiesysteem. Het inzichtelijk maken van deze opgave is cruciaal, daarvoor is het nu voor iedereen mogelijk om de impact ervan op gemeente en zelfs buurtniveau in te zien via het interactieve dashboard.
  • Het belang van en toepassen van ‘netbewust laden’ in het kader van toenemende netcongestie wordt daarmee ook groter. Reden voor de onderzoekers van ElaadNL om een laadprofielengenerator te ontwikkelen waarmee de impact van netbewust laden voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt.
‹ Naar overzicht