©ElaadNL

Publicatie van de maand | Nederland telt meeste publieke laadpalen van Europa

Publicatie van de maand|Laatste update:

Nederland heeft de meeste publieke laadpalen voor elektrische auto's in de Europese Unie (EU). Van alle publieke laadpunten stond eind juni 2018 28,1 procent in Nederland. Dat zijn er 32.875. Dit blijkt uit een publicatie van RAI Vereniging over de elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Om aan de toekomstige emissiedoelstellingen te kunnen voldoen, moet de komende jaren blijvend worden geïnvesteerd in (snelle) laadinfrastructuur (red. bekijk hier de meeste actuele cijfers).

Volgens RAI Vereniging loopt Nederland in Europa voorop bij de introductie van elektrische auto’s. Tussen januari 2010 en juni 2018 is het aantal laadpalen in Nederland gegroeid van 400 naar 122.036. Hiervan zijn 32.875 publiek. Nederland heeft daarmee het grootste publieke laadnetwerk van de EU, gevolgd door Duitsland (25.241), Frankrijk (16.311) en Groot-Brittannië (14.256).

De enorme groei van laadinfrastructuur is vooral te danken aan de fiscale stimulering van plug-in hybrides (PHEV) en volledig elektrische auto’s. In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Daarnaast zijn er Green Deals gesloten waarin ambities zijn vastgelegd voor de groei van elektrisch personenvervoer en zero-emissiestadslogistiek. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, moet fors ingezet worden op de aanleg van meer laadinfrastructuur op straat, semipubliek, privaat en snellaadpunten. Het gaat daarbij volgens de RAI Vereniging om een noodzakelijke toename van publieke laadpunten van 33.000 in 2017 naar zo’n 1,8 miljoen in 2030 en voor snelladers van 750 naar 1.500 in 2030.

Titel publicatie: Elektrische laadinfrastructuur
Organisatie: RAI Vereniging
Publicatiedatum: Augustus 2018

‹ Naar overzicht